Joutsan kunnassa on pantu vireille viime vuoden loppusyksystä kirkonkylän osayleiskaavan laatimistyö. Nyt kaavaa laativa A-Insinöörit Suunnittelu Oy on avannut nettikyselyn aiheesta. Kyselyllä jokainen pääsee kertomaan mielipiteensä siitä, kuinka Joutsan kirkonkylää tulisi tulevaisuudessa kehittää. Kysely on avoinna 31.3. asti ja sinne pääset sivun alaosassa olevasta linkistä.

Ensiksi kyselyssä vastataan taustatietokohtiin, ja sitten pääsee yksinkertaisella menetelmällä ”täppää ja kerro tarkemmin” lisäämään niin sanottuja piirtonappeja kartalle. Piirtonapin sijoittaminen avaa kommenttiosion, johon voi kirjoittaa perustelunsa.

Kohdassa 5 kartoitetaan alueita, joille voisi tulevaisuudessa sijoittua uusi asuinalue, kaupallisia palveluita, julkisia palveluita, ulkoilualue- tai puisto tai yritysalue.

Kuutos-kohdassa vastaaja pääsee piirtämään uusia autoteitä sekä ulkoilu- ja pyöräilyreittejä. Viimeisessä osiossa voi piirtonapilla osoittaa ja perustella epämiellyttäviä paikkoja tai tärkeitä ja arvokkaita paikkoja.

Suunnittelijat tarvitsevat työtään varten kansalaisten mielipiteitä. Ne ovat arvossaan osayleiskaavaa laadittaessa. Etenkin tässä tapauksessa, kun lokakuussa järjestetyn yleisötapahtuman anti oli hyvin vähäinen. Paikalla oli valitettavasti vain kourallinen väkeä.

Yleiskaava on luonteeltaan hyvin väljä, ja sen avulla osoitetaan pikemmin suuntia, missä joskus tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu jotain. Sillä ei siis määrätä asioita tontin tarkkuudella.

Kirkonkylän osayleiskaavan lisäksi Nelostielle taajaman kohdalle tehdään aluevaraussuunnitelma. Tässä on mukana myös valtio Keski-Suomen elyn muodossa.

Suunnitelmassa tutkitaan valtatien ratkaisuja Karimäen liittymän eteläpuolelta aina Korpilahdentien liittymään asti. Joutsan kohdalla varaudutaan 2+2-kaistaiseen tiehen ja eritasoliittymiin. Eritasoliittymillä mahdollistetaan tulevaisuudessa myös valtatien länsipuolisten alueiden käyttö, mikäli sellainen joskus tulee mahdolliseksi.

Liittymän tai liittymien paikkaa ei ole vielä juuri pohdittu, ja tämä voisi olla yksi kansalaisvaikuttamisen kohta. Yksi todennäköinen sijoituspaikka sijaitsee joka tapauksessa jossain kohtaa Huttulan risteyksen sekä Pertunmaantien risteyksen välisellä alueella. Mitään takeita siitä, että valtio joskus antaisi rahaa suunnitelmien toteuttamiseen, ei kuitenkaan ole.

Valtatien 4:n suunnitelmaluonnoksia esitellään yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa alkuvuonna 2019. Kaavalaatimisen aikana lisäksi käsitellään asemakaava-alueilla sijaitsevien maanteiden muuttaminen kaduiksi Joutsan keskustaajamassa sekä Leivonmäellä.

Osayleiskaavan laatii A-Insinöörit Suunnittelu Oy Tampereelta.

Osayleiskaavaluonnos on tulossa nähtäville kevään 2019 aikana. Luonnoksen ja valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana osalliset voivat toimittaa mielipiteensä kirjallisesti kunnalle.

Kaiken tulisi olla valmiina ja hyväksyttävissä loppuvuodesta 2019.

Janne Airaksinen

Linkki kyselyyn tässä