Kunnanhallitus päätti Joutsan teknisen johtajan tehtävän järjestelyistä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti maanantaina. Näin ollen teknisen johtajan virka laitetaan uudelleen hakuun elo-syyskuussa 2019 ja siihen saakka jatketaan nykyisin järjestelyin.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen jatkaa siten teknisenä johtajana oman työnsä ohella, kunnes virka saadaan täytettyä.

Janne Airaksinen

Tagged with →