Poliisi on saanut päätökseen Joutsan entisen peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen tutkintoon liittyvän tutkinnan. Poliisi toteaa päätöksessään, että Hakulisen hakemuksessaan esittämää väitettä erikoissairaanhoitajan tutkinnosta on pidettävä hänen muut tutkintonsa huomioon ottaen kokonaisuudessaan vähäisenä. Poliisin mukaan asiassa on syytä epäillä Hakulisen syyllistyneen lievään petokseen tai korkeintaan petokseen, mutta rikoksena niin lievän petoksen syyteoikeus kuin petoksen syyteoikeus ovat kuitenkin vanhentuneet.

Tutkintapyynnön Hakulisesta teki viime keväänä Joutsan perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman. Willman katsoi, ettei Hakulisella olisi erikoissairaanhoitajan tutkintoa, vaikka Hakulinen on tutkintapyynnön mukaan näin ilmoittanut vuonna 2011 hakiessaan peruspalvelujohtajan virkaa.

Poliisi lopetti tutkinnan aiemmin jo kertaalleen todetessaan, ettei asiassa ole ilmennyt mitään sellaista, minkä vuoksi Hakulista olisi syytä epäillä rikoksesta. Juttu kuitenkin avattiin uudelleen, koska tapauksesta ilmeni Valviran toimittamaa uutta materiaalia ja uutta tietoa.

Tarja Kuikka

JS 14.2.2019 Hakulisen tutkinta avataan uudestaan

JS 25.1.2019 Poliisi ei epäile rikosta Hakulisen tutkintoasiassa – tutkinta lopetettiin

Tagged with →