Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle peruspalvelujohtajan viran lakkauttamista sekä perusturvajohtajan ja hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkojen perustamista tilalle.

Joutsan peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen jäädessä eläkkeelle 1.5.2019 lukien kunnan virkaorganisaatiota uudistetaan, jolloin järjestetään hyvinvointi- ja sivistystoimen sekä perusturvan johtavat virat uudelleen. Hakulinen on jäänyt vapaalle tehtävistään keväällä 2018.

Kunnanhallitus on jo aikaisemmin päättänyt peruspalvelujohtajan tehtävien eriyttämisestä perusturvan ja sivistystoimen tehtäviin. Tähän saakka virkoja on hoidettu väliaikaisjärjestelyin, joissa peruspalvelujohtajan tehtävät on jaettu sivistysosaston tehtäviin ja sosiaalitoimen tehtäviin ja tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin.

Virkojen perustaminen edellyttää muutoksia kunnan hallintosääntöön. Muina uudistuksina kunnanhallituksen esityslistassa mainittiin, että perusturvassa on tarkoitus yhdistää asumispalvelujen ja hoitotyön esimiehen virka ja kehitysvammahuollon esimiehen virka asumispalvelujen esimiehen viraksi 1.12.2019 lukien.

Janne Airaksinen