Joutsan biokaasulaitosta pyörittävä Joutsan Ekokaasu Oy on vaikeuksissa. Välillä kaasuntuotanto on toiminut hyvin, välillä huonosti ja välillä ei ollenkaan. Tällä hetkellä kaasua ei yhtiön viimeisimmän tiedotteen mukaan saa ollenkaan ja yhtiö on jättänyt hakemuksen yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Kaikkien toiveena on, että yritys pääsisi saneerausmenettelyyn ja pystyisi jatkamaan toimintaansa.

Jos se biokaasuyritykseen sijoittaneita tai biokaasuautoilijoita yhtään lohduttaa, niin vaikeuksia kaasuntuotannossa näyttää olevan muuallakin, muun muassa Jyväskylän Mustankorkealla. Toisaalta maatilojen yhteydessä olevat pienemmät laitokset ilmeisesti toimivat varsin luotettavasti. Maallikolle tulee mieleen, että isommissa biokaasulaitoksissa ongelmaksi muodostuu sisään tulevan biojätteen laatu. Ilmeisesti laitokseen ei tarvita kovin paljoa vääränlaista materiaalia, kun prosessi vaarantuu. Maatiloilla biokaasun tuotannossa käytettävä aines on kaiketi tasalaatuisempaa.

Olisi hienoa, jos Joutsassakin saataisiin biokaasun tuotanto toimimaan. Biokaasun tuotanto ja käyttö ovat nimittäin todellisia ilmastotekoja. Ja sitä paitsi biokaasuautoilijoille polttoainekustannukset ovat varsin matalalla tasolla. Olisiko jopa syytä siis miettiä kunnan isompaa roolia kaasulaitoksen toiminnassa, mikäli yksityisen puolen toimijoilla eivät rahkeet riitä? Ehkä yhdessä naapurikuntien kanssa?

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan. Jatkossa Joutsan Seudun pääkirjoitukset julkaistaan ilman kirjoittajan nimeä, kuten on yleinen tapa kaikissa Suomen sanoma- ja paikallislehdissä.

Tagged with →