Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 620.000 euroa valtionavustusta liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishakkeille. Avustusta myönnettiin 34 kunnalle, ja Joutsa on niiden joukossa 10.000 euron summalla. Kyse on Joutsa liikkuu -terveysliikuntahankkeesta.

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen kertoo terveysliikuntahankeen tavoitteena olevan joutsalaisten liikunnan lisääminen koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Lisäksi käynnistetään liikuntaneuvontapalvelu sekä kehitetään eri toimijoiden kanssa organisaatioiden toimintakulttuureja enemmän fyysisiksi.

– Painopisteenä on varhaiskasvatus, mutta toiminta kohdistuu myös työikäisiin ja ikääntyviin. Liikuntaneuvonta antaa tukea liikkumisen turvalliselle aloitukselle ja auttaa sopivan liikuntamuodon löytämiseen, sanoo Kosunen.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU), jolla on vuosien kokemus liikuntaneuvonnan aloittamisesta ja järjestämisestä kunnissa. Liikuntaneuvojan työpanos tulee ostopalveluna PHLU:lta, jossa mainittu taho hoitaa liikuntaneuvojan työsopimuksen, palkan, työkoneen ja puhelimen. Kyseessä on yhden vuoden mittainen hanke.

Neuvottelut ostopalvelusta nimenomaan PHLU:n kanssa on käynnistetty kunnassa jo viime vuoden alkusyksystä, ja asia varmistui marraskuun aikana.

Janne Airaksinen

Tagged with →