Me allekirjoittaneet olemme huolestuneina seuranneet Joutsan Seudun sivuilla julkaistuja mielipidekirjoituksia ja päätoimittajan linjauksia koskien erityisesti Palvelukeskus Jousen toimintaa. Kirjoituksissa on ollut selkeitä asiavirheitä, joiden oikaisemiseksi olisi vastuullisen journalismin hengen mukaisesti pitänyt antaa vastinemahdollisuus samanaikaisesti. Vastineoikeutta olisi eettisesti kohtuullista noudattaa varsinkin silloin, kun teksteissä nimetään tietty henkilö tai henkilöstöryhmä.

Palvelukeskus Jousessa henkilöstö on ammattitaitoista ja työhönsä joutsalaisten ikäihmisten parissa vastuullisesti suhtautuvaa. Julkinen sosiaalipuolen ja terveydenhoidon vastakkainasetteluun kannustaminen ja Palvelukeskus Jousen henkilöstön työn aliarvioiminen ovat omiaan lisäämään henkilöstön paineita ja kasvattamaan työn psyykkistä kuormaa.

Toivomme, että niin Jousen kuin muun vanhuspalveluiden työntekijöille annetaan työrauha, jotta he voivat toteuttaa kutsumusta ja koulutuksella hankkimaansa ammattitaitoa joutsalaisten ikäihmisten parhaaksi. Toivomme myös, että asukkaiden asioista ei keskusteltaisi lehden palstoilla ja julkisuudessa. Saman pöydän ääressä, asiakkaan oikeuksia ja tahtoa kunnioittaen päästään parempaan lopputulokseen.

Terhi Kallio, vs. peruspalvelujohtaja
Anne Alaharju
, vastaava sairaanhoitaja
Pasi Rutanen
, pääluottamus Tehy
Hanna Ruunula
, pääluottamusmies Super

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Asiavirheet tulisi yksilöidä

Kiitoksia kirjoittajille palautteesta. Vanhustenhoidosta on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua koko valtakunnassa, niin myös Joutsan Seudun mielipidepalstalla lukijoiden kirjoituksissa. Vastuulliseen journalismiin kuuluu, että lehti tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tuoda asioita julki.

Joutsan Seutu noudattaa toiminnassaan Journalistin ohjeita, kuten kaikki Suomen sanoma- ja paikallislehdet.

Journalistin ohjeissa todetaan samanaikaisesta kuulemisesta seuraavaa:

”Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.”

On syytä huomata, että ohjeessa ei puhuta ”kielteisestä julkisuudesta” vaan ”erittäin kielteisestä julkisuudesta”. Näin ollen normaali epäkohtien esilletuonti ja kansalaiskeskustelu ei useimmiten täytä samanaikaisen kuulemisen vaatimusta. Kirjoituksissa, joihin tässä viitataan, ei ole ollut kyse ”erittäin kielteisestä julkisuudesta”.

Toimituksen tai yleisönosaston teksteissä mahdollisesti olevat asiavirheet luonnollisesti korjaamme mielellämme. Tämä kuitenkin edellyttää, että lehdelle kerrotaan yksilöidysti, mitkä julkaistut tiedot ovat olleet virheellisiä.

Markku Parkkonen
päätoimittaja
paikallislehti Joutsan Seutu