Tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että hallitus ei saa ennen vaalikauden päättymistä vietyä läpi sote-hankettaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen vastuunjako tulevaisuus on siis hämärän peitossa.

Käsityksemme mukaan 1.500 kuntalaisten tahto on ollut, että uuteen sote-keskukseen tulee nykyaikainen, toimiva vuodeosasto. Valtio asetti rajaksi viisi miljoonaa euroa ja siltä pohjalta tehtiin valtuustosta tilaus sote-keskuksen suunnittelun käynnistämiseksi. Uusi suunnitelma on ’keisarin uudet vaatteet’, eli alkuperäisestä suunnitelmasta on pudotettu pois tärkein – vuodeosasto. Uudisrakennukseen tuli sen tilalle perhekeskus. Mielestämme sen vastaanotto- ja toimistotilat olisi ollut helposti rakennettavissa vaikka keskustan tyhjiin tiloihin. Nuorison ennaltaehkäisevät ja hyvinvointipalvelut olisi voinut sijoittaa koulumäelle samalla kun sinne keskitetään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelut. Mutta onko niin, että kun kunnan palkkalistoilla ei ole ammattitaitoista teknistä johtajaa, on päättäjien tyydyttävä konsulttiin, jonka tehtävänkuvaan ei kuulu kunnan kokonaisedun ja -tilanteen hallinta vaan ainoastaan toimeksi annetun kohteen suunnittelu.

Talven aikaan olemme seuranneet surullisia uutisia pääosin yksityisten, ylikansallisten hoiva-alan yritysten järkyttävistä laiminlyöineistä. Paikallislehden verkkosivuilla oli 16.2. julkaistu uutinen siitä, että myös Joutsassa Avi on aloittanut Esperin ja Attendon valvonnan. Johtajat puuttuvat ja hoitajia on liian vähän. Kun hoitajamitoitus tulee lakiin ja valvonta tehostuu, voiko Joutsassakin käydä niin, että yksityinen yrityksen sijoittajat toteavat homman kannattamattomaksi ja luopuvat toiminnasta. Kunnalla on kuitenkin edelleen vastuu vanhuksistaan.

Avoimet kysymykset:

– Miksi ajatellaan osaston henkilökunnan pystyvän paikkaamaan Jousen henkilökunnan vajetta, jokaisen yksikön tulee itse varmistaa henkilöstön osaaminen ja riittävyys?

– Laboratorion käynnit kaksi kertaa päivässä osastolla työllistää jo nyt. Ehtivätkö jatkossa käymään, kun matka pitenee ja nyt jo on aika tiukat päivät.

– Alunperin vuoden 2020 loppuun mennessä oli avin määräys osaston tilojen tyhjenemiseen, mutta siihen kuitenkin on saatu poikkeuslupa. Viimeistään neljän vuoden päästä pitää osaston siiven olla tyhjä, jos sitä ennen ei tule uusia ongelmia. Mitä sitten tehdään, jos tulee?

– Miten on mahdollista, että uudisrakennuksen kulujen laskettiin kasvaneen jo tässä vaiheessa niin suuriksi ettei rakentaminen onnistu budjetin mukaan, vaikka rakentamisen ajankohtaa myöhestettiin kustannusten laskemiseksi? Missä on suunnittelijan vastuu toteuttaa koko ajan budjettia, kun tarve ja yläraja oli tiedossa?

– Miksi 5.000.000 euron ylityslupaa ei edes haettu, jos ylitys olisi ollut pienehkö? Nyt kuitenkin sakuko-osaston tilojen saneeraus Jouseen arvioitu ilman tutkimuksia maksavan ainakin 900.000 €? Mitenköhän tämän budjetin laskelma pitää?

– Onko suunnitelmissa realistisesti mietitty perhekeskuksen huoneiden käyttöaste? Olisiko perheiden palveluiden – myös hammashoidon – järkevää sijaita lähellä koulun palveluita ja suurinta käyttäjäryhmää?

– Voiko Jousen tilojen remontoiminen toimistotiloiksi perhekeskukselle oikeasti olla kalliimpaa, kuin muuttaa ne potilashuoneiksi, kun otetaan huomioon sairaalahuoneiden vaatimukset? Vai tarvitaanko tulevaisuudessa kaikki Jousen tilat siihen käyttöön, mihin se on alunperin tarkoitettukin eikä suunniteltu vuodeosasto sinne enää mahdu?

– Joutsan taloudesta haetaan nyt tiheällä kammalla konsultin avulla säästökohteita ja samaan aikaan velaksi rakennetaan viiden miljoonan euron sote-uudisrakennus, sen lisäksi ehkä miljoonan parin Jousen remontti ja päivähoitokin tarvitsee kipeästi uudet tilat. Säästetäänkö sitten vanhusten vaipoista ja niiden vaihtajista, kun velan maksun aika tulee?

– Onko kunnanjohtajan somessa tuulettama ”voitto” sellainen myös joutsalaisille veronmaksajille ja palvelujen käyttäjille?

Valtuutetut
Hovila Sari
Hytönen Pekka
Hännikäinen Timo
Liukkonen Jarmo
Nikkilä Lea-Elina
Reinikainen Katri

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.