Lehdessämme oli juttua teiden aurauksesta. Samoihin aikoihin loska-aamuna Niittytielläkin oli aura kulkenut. Meidänkin tonttiliittymän pihatiehen oli aurattu metrin levyinen korkeimmillaan 40-senttimetrinen valli. Laki kuulemma sanoo, jotta tontin omistaja on velvollinen poistamaan tuon vallin olkoon kuinka iäkäs tahansa. Niinpä töihin. Olin jo saanut kolan mentävän aukon tehtyä valliin, kun naapurikiinteistön lumiurakoitsija peruutti lähes kolmimetrisen perälevynsä penkkani yli. Ystävällisemmältä seudulta tulleena tuntui mukavalta, miten helposti penkka lähtee. Vaan eipä lähtenytkään. Tuo ruoja ei poistuessaan laskenutkaan levyänsä. Ainoastaan tamppasi leveillä pyörillään kekoani niin tiukaksi, jotta piti hakea oikein rautalapio. Kun sain osuuteni lopulta hoidettua, laskin, jotta siihen mennessä oli Niittytiellä toiminut kuusi eri aurauskalustoa osin jopa toistensa jälkiä parannellen. Hölmöläisten touhua. Kuten sekin, jotta koko valtakunnassa muka kunta saisi aurata tontinomistajan juuri putsaaman pihatien tukkoon. Siis mitätöidä kuntalaisen tekemän työn.

Päätin selvittää asiaa. Tosiaan ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta” määrää tontinomistajalle velvoitteita ja tontinomistaja ”vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta”. Rikoslain mukaan taas (luku 28 § 11) poimittuna ”Joka luvattomasti käyttää toisen hallinnassa olevaa maata kaivamalla tai muulla senkaltaisella tavalla on tuomittava hallinnan loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen”. Tässä asiayhteydessä pätenee ”muulla senkaltaisella tavalla”. ”Hallinnanloukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.” Haittaa ei voida pitää vähäisenä, kun vanheneva väestö pumppuvikaisena rintakipuineen joka lumisateen jälkeen asiaa hoitaa.

Ehdotan, että kunta ensi vuoden auraustarjouspyyntöjä tehdessään kirjoittaa siihen yhden rivin lisää, joka velvoittaa käyttämään kalustoa, jolla estetään tonteille johtavien kulkuteiden tukkiminen.

Juha Kangasvieri

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →