Minut äänestettiin esittelijän ehdotuksesta jääviksi osallistumaan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn, kun olin todennut tutulle, että hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen yksilöjaostolle. Tuttu oli rehellisyyttään kertonut sen vs. peruspalvelujohtajalle. Jääviyden perusteluksi tämä väitti, että luottamus puolueettomuuteeni oli vaarantunut. Olen nyt tutkinut oikeuskäytäntöä jääviyden suhteen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on ratkaisussaan 1810/4/98 todennut, etteivät lautakunnan jäsenet olleet esteellisiä, vaikka olivat käyneet tutustumassa asiaan hakijan kotona ja puheenjohtaja oli kokouksessa todennut: ”Olen mieluummin pojan ja äidin ystävä ja ajan heidän asiaansa loppuun asti”.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan (Dnro OKV/1691/1/2015) ottanut laajasti kantaa esteellisyyden edellytyksiin. Hänen ratkaisussaan esittämiensä perusteiden mukaan en ole voinut olla esteellinen.

Sen sijaan yksilöjaostossa oli tullut esiin 3.12.2018 tilanne, jossa vs. peruspalvelujohtaja toimi esittelijänä asiassa, joka oli oikaisuvaatimus hänen itsensä virkamiehenä tekemiin päätöksiin. Hallintolain 27-28 pykälien ja Oikeusasiamies Paunion ratkaisun Dnro 400/4/02 sekä Oikeusasiamies Jääskeläisen ratkaisun Dnro 4582/4/09 sekä Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO:1994-A-15 mukaan esittelijän olisi pitänyt olla asianosaisena esteellinen esittelemään asiaa. Hän ei kuitenkaan jäävännyt itseään. Valikointia siis!

Muuten olen sitä mieltä, että perusturvalautakuntaa ei ole syytä vaihtaa, mutta esittelijä kylläkin.

Kalle Willman
kuntalaisten asialla Joutsassa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.