Viime viikolla julkistettiin yksi ennuste siitä, miten väestömäärät Suomen eri alueilla kehittyvät tulevaisuudessa. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen, Kuntarahoituksen, kiinteistöalan yhteistyöjärjestön Raklin ja ympäristöministeriön tilaaman selvityksen on tehnyt konsulttitoimisto MDI. Selvityksessä keskityttiin kymmenen suurimman kaupunkiseudun kehitykseen, mutta siitä voi vetää johtopäätöksiä myös maaseutualueiden tulevaisuuden suhteen.

Selvityksessä oli jopa yllättävää se, että väestön keskittyminen Helsingin seudulle on aiemmin arveltuakin kiivaampaa. Ennusteen mukaan Helsingin seudulla asuu vuonna 2040 kolmannes suomalaisista. Toinen kolmannes asuu yhdeksällä muulla suurella kaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa.

Keskeisin tekijä ennustetussa väestön vähenemisessä maaseudulla on heikko syntyvyys. Joutsan seudullakin syntyvyyden heikentyminen on näkynyt erityisesti viime vuonna. Selvityksen laatijat korostavat itsekin, että syntyvyyden ennustaminen on vaikeaa. Muutokset syntyvyydessä taas heilauttavat myös ennusteita.

Vaikka väestöennusteisiin tutustuminen voi aiheuttaa maaseudulla synkkää mielialaa, ei kirvestä kannata heittää kaivoon. On aivan mahdollista, että vaikkapa Joutsan seutukunnalla syntyy vauvabuumi, joka laittaa nykyiset ennusteet romukoppaan. Ennusteet eivät ole luonnonlakeja, jotka toteutuisivat väistämättä.

Markku Parkkonen

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →