Luhangassa perehdytään sunnuntaina 10. maaliskuuta eläkeikäisten hyvinvointiin. Tammijärven Marttayhdistys ja Eläkeliiton Luhangan yhdistys järjestävät tuolloin Luhangan koululla kaikille avoimen Hyvinvointia eläkeikään -tapahtuman, jossa on luvassa asiaa eläkeläisten ravitsemuksesta ja viisaasta vanhenemisesta.

Ensin mainitusta aiheesta puhuu Keski-Suomen Martat ry:n hankekoordinaattori Kati Havu ja jälkimmäisestä luhankalainen geriatrian professori Jaakko Valvanne. Lisäksi ohjelmassa on tuolijumppa sekä kahvit ja pientä terveellistä tarjoilua.

Tapahtuman taustalla vaikuttaa Keski-Suomen Martat ry:n koordinoima Elämänlaatua eläkeikään -hanke, jonka pyrkimyksenä on lisätä maakunnassa asuvien pian eläköityvien tai jo eläkkeellä olevien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä elämänhallinnan taitoja.

Tarja Kuikka