Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 148 miljoonaa euroa (vuonna 2017: 138,9 M€). Liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Konsernin tulos parani myös roimasti: kasvua oli peräti 42,6 prosenttia. Vuoden 2018 tulos oli 18,4 miljoonaa euroa (12,9 M€).

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi vuodelta 2018 osinkoa 90 euroa per osake eli yhteensä noin 6,78 miljoonaa euroa. Vuodelta 2017 yhtiö jakoi osinkoa 60 euroa per osake.

Joutsan kunta omistaa 1.551 osaketta ja Luhangan kunta 250 osaketta. Mikäli esitetty osingonjako toteutuu, Joutsa on saamassa 139.590 osingot ja Luhanka 22.500 euron osingot.

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat 43,7 miljoonaa euroa, josta jakeluverkon investoinnit olivat 40,3 miljoonaa euroa.

Markku Parkkonen

Kuva: Arkistokuva