Aloitteet Joutsan koulukuraattorin työpanoksen lisäämisestä eivät ole tällä hetkellä johtamassa aloitteentekijöiden toivomaan tulokseen. Koulukuraattorin työpanoksen lisäämistä tiistaina käsitellyt perusturvalautakunta päätti, ettei kuraattorin resurssia koululle lisätä, vaan asiaa tarkastellaan uudestaan ensi vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä.

Koulukuraattorina toimiva henkilö työskentelee tällä hetkellä yhtenäiskoululla kahtena aamupäivänä viikossa ja tekee muuten kunnan sosiaalitoimiston sosiaalityötä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joutsan paikallisyhdistys ja Joutsan yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta jättivät viime vuoden loppupuolella tahoillaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle aloitteet, joissa toivottiin kuraattorin työpanoksen lisäämistä koululla kokoaikaiseksi. Aloitteentekijöiden perusteluna oli, että koululaiset ja heidän perheensä saisivat apua ja tukea ajoissa, ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta totesi aiemmin osaltaan, että kuraattorina toimivan henkilön työnjärjestelyä tehtäessä on koulussa tehtävän työpanoksen osuutta lisättävä. Perusturvalautakunta ei siis kuitenkaan katsonut tätä nyt tarpeelliseksi, vaan päätti tarkastella myöhemmin uudelleen.

Tarja Kuikka