Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvenmetsästys sujui hyvin viime vuonna, vaikkei metsästyksessä aivan päästy tavoitteeseen jäävän kannan osalta. Hirviä kaadettiin 384 kpl, mikä on vuoteen 2017 verrattuna 26 hirveä enemmän. Lupien käyttöaste oli korkea ollen 93,4 prosenttia. Hirviä kaadettiin 3,75 hirveä/1000 hehtaarille. Tämäkin lukema oli korkeampi kuin viime vuonna. Tammikuulle jatkettua jahtia hyödynsi muutamat luvan saajat ja hirviäkin kaadettiin muutama yksilö.

– Metsästäjät ilmoittivat talvehtivaksi kannaksi jäävän 3,31 hirveä/1000 ha. Tulevalle metsästyskaudelle hirven kaatoluvat tulevat olemaan edelleen korkealla tasolla. Aikuissaalis oli urosvoittoinen 52 prosenttia ja vasojen osuus saaliissa 46 prosenttia. Osassa yhdistyksen aluetta oli metsästyksen aikana ongelmia vasojen saannin kanssa ja se näkyi myös metsästyksen päätyttyä, kertoo riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen.

Keski-Suomessa kaadettiin vuodenvaihteessa päättyneessä jahdissa 4.595 hirveä, mikä on 161 hirveä edellistä vuotta enemmän. Jahdissa kaadettiin keskimäärin 3,3 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Jämsän seudulla ja Korpilahdella. Molemmilla alueilla ammuttiin 4,3 hirveä/1000 ha.

Myönnetyistä luvista jäi odotetusti käyttämättä aikaisempaa enemmän. Lupien käyttöaste oli 85 prosenttia. Käytössä oli nyt entistä laajemmin niin sanottu pankkilupajärjestelmä, jossa lupia haetaan enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näyttäisi tarvetta olevan. Pankista lupia otetaan käyttöön, mikäli hirviä jahtiaikaan on runsaammin kuin oletettiin. Näin voidaan nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.

Hirvenmetsästys oli mahdollista ennen varsinaista hirvijahtia pellolta kyttäämällä syyskuun alusta lokakuun toiseen lauantaihin. Jahtiaikaa jatkettiin myös loppupäästä vuodenvaihteesta tammikuun puoliväliin, jolloin pyynti oli mahdollista ilman koiraa. Jatkoajat eivät innostaneet keskisuomalaisia hirvenpyytäjiä. Alkusyksyllä peltohirviä ammuttiin 24 ja tammikuun jatkoajalla vain 14 hirveä.

Janne Airaksinen