Keski-Suomen pelastuslaitos tutkii tapausta, jossa päällystöön kuuluvan paloviranomaisen epäillään käskyttäneen epäselvästi ja antaneen asiatonta palautetta vapaaehtoisille palomiehille taannoin Joutsassa. Asiasta kertoo sanomalehti Itä-Häme.

Kyse on eräästä rakennuspalosta, jonka sammutustöihin osallistui väkeä muun muassa Joutsan paloasemalta ja Leivonmäen VPK:sta. Päällystöpäivystäjä saapui paikalle puolestaan Jyväskylästä.

Joutsan asemalle sijoitettujen aluepalomestari Lauri Laineen tai viimeisiä päiviään palotarkastajana toimivan Teijo Mäkisen toimia nyt kesken oleva selvitys ei koske. Näin Itä-Hämeelle kertoi aluepalopäällikkö Pertti Loivamaa.

Käytännössä pelastustoiminta Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa on Joutsan asemalle sijoitetuista vakituisista vakansseista huolimatta pitkälti vapaaehtoisvoimien käsissä. Itä-Hämeen mukaan Joutsassa on tällä hetkellä päivystykseen sitoutuneita vapaaehtoisia vain kymmenkunta, kun tarve olisi vähintään 15 henkeä.

Paikallislehti Joutsan Seutu on saanut jo aiemmin taustakeskusteluissa infoa pelastus- ja viranomaistoiminnan haasteista seutukunnalla. Vapaaehtoisen väen rajallisuuden lisäksi ongelmalliseksi on nähty se, kun päällystöpäivystys tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin pääsääntöisesti Jyvässeudulta käsin, ovat etäisyydet suuria. Seutukunnalle sijoitettuna päivystys on vain viikon verran kuukaudessa.

Näin ollen pelastustilanteiden johtaminenkin jää varsin usein paikallisten vapaaehtoisten käsiin, vaikka tässä joukossa osaamista ja koulutusta on muihin asemiin nähden poikkeuksellisen paljon. Kireäksi koettuja yksittäisiä tilanteita on ilmennyt, kun väkeä on käskytetty Jyvässeudulta käsin.

Aika ajoin ongelmallista on ollut myös poliisin puuttuminen. Tämä koskettaa tilanteita, jolloin Joutsan poliisilla ei ole partio vuorossa. Jyväskylästä taas partiota ei kovin herkästi Joutsaan saakka lähetetä.

Myös Joutsan Seutu tiedusteli Itä-Hämeen esiin nostamasta tapauksesta paikallisilta palomiespiireiltä, mutta omalla nimellä kukaan ei halua esiintyä. Muuan pitkään palokuntatoiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen toivoo, että nyt eskaloitunut tilanne johtaisi keskusteluun reuna-alueiden pelastustoiminnan riittävästä resurssoinnista ja valmiudesta sekä ennen kaikkea vapaaehtoisluontoisuuden huomioinnista.

– Jos toiminnasta lähtee maku, ei vapaaehtoisia löydy eikä riitä jatkossa, hän alleviivaa, mutta korostaa, että kritiikki ei kosketa paikallista johtoa.

Jukka Huikko

Kuva: arkistokuva

Yksi päällystövirka menetettiin vuonna 2017

Pelastustoimen päällystövirkoihin liittyvät nykyiset järjestelyt ovat varsin tuoreita. Kesällä 2017 virkarakennetta muutettiin siten, että Keski-Suomen kaakkoinen kulmakunta menetti yhden päällystöviran.

Nykyisin Joutsan asemalle on sijoitettuna aluepalomestarin virka, jota hoitaa Lauri Laine. Hän johtaa Joutsan paloasemaryhmää, johon kuuluvat Joutsan ohella Leivonmäen, Luhangan, Toivakan ja Leppälahden paloasemat.

Joutsan asemalle on sijoitettuna myös palotarkastajan virka sekä palomies-kalustonhoitaja. Lisäksi Joutsan asemalla on ambulanssiyksikkö 24/7-valmiudessa.

Vielä kesään 2017 saakka kulmakunnalla oli kuitenkin yksi päällystövakanssi enemmän. Tuohon saakka aluepalomestarina toimi Jorma Kautto, jonka virkapaikka oli Toivakka. Lauri Laine oli puolestaan kemikaaliasioihin liittyneessä virassa, jonka sijoituspaikka oli Joutsa. Tämä virka menetettiin, kun Kautto jäi eläkkeelle ja Laine ylennettiin aluepalomestariksi. Kumpikin heistä osallistui aikanaan päällystöpäivystykseen, nyt vain Laine.

Palotarkastajana toimii Teijo Mäkinen, mutta hän on siirtymässä muihin tehtäviin. Aluepalopäällikkö Pertti Loivamaa vakuutti taannoin Joutsan Seudulle, että tämä vakanssi tullaan täyttämään ja pitämään Joutsassa.

Jukka Huikko