Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.2. Joutsan seurakuntakodilla. Osallistujia paikalla oli runsaasti, 67 henkilöä. Rhy:n metsästäjämäärä on pysynyt ennallaan, ollen nyt 916 metsästäjää, ja edelleen myös yhdistyksen talous on hyvällä mallilla.

Riistakeskuksen Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursula toi Riistakeskuksen tervehdyksen kokoukseen. Hän ohjeisti hirvieläinten pyyntilupien hakijoita ja muistutti vuoden alusta voimaan tulleesta muutoksesta koskien sirpalealueita. Alle 1.000 hehtaarin alueita hirvissä ja peurassa 500 hehtaarin erillisalueita ei tulevissa lupahakemuksissa enää hyväksytä. Kursula korosti yhteistyön tärkeyttä, riistakolmiolaskentojen tärkeyttä ja ampumakokeiden järjestämistä, jotka siirtyvät sähköiseen järjestelmään.

Kokouksessa suurimmaksi puheenaiheeksi nousivat hirvet.

– Metsästys kokonaisuutena meni hyvin, mutta jäävä kanta on edelleen tavoitetta korkeampi. Vuosikokous linjasi hirven tavoitekannaksi 3 yksilöä/1000 hehtaarille, ja tämä tietää sitä, että lupamäärät ovat edelleen pidettävä korkealla tasolla. Rhy hirviseurueineen kokoontuu huhtikuussa suunnittelemaan lopullista lupamäärää, kertoo toiminnanohjaaja Ilmonen.

Niin valkohäntäpeura- kuin metsäkauriskannassakin on pientä kasvua. Ilveshavainnot ovat runsastuneet vuoden 2018 aikana. Karhun kohdalla on tapahtunut havainnoissa vähenemistä, mutta pentuehavaintoja on kirjattu, mikä kertoo, että alueella on lisääntymiskykyinen karhukanta. Karhulupa vuodelle 2019 on perusteltu.

Ahma- ja susihavainnot ovat yhdistyksen alueella satunnaisia. Villisioista on tehty havaintoja, kanta on pysynyt ennallaan.

Vuoden 2018 toiminta noudatteli edellisvuosien mallia. Rhy järjesti metsästäjäkurssin, metsästäjätutkinnot, ampumakokeet, harjoitusammunnat ja kilpailutoimintaa. SRVA-toiminta pyöri hyvin ja sen käyntikerrat olivat pienessä kasvussa. Suurpetoyhdyshenkilötoiminta on ollut aktiivista. Uutuutena oli jousimetsästyskurssi. Villisikatilaisuus sai hyvän vastaanoton teoria- ja käytännön osioineen. Eräiltaan osallistuminen Joutsan kirjastossa oli uusi tapahtuma.

Vuoden 2019 toiminta noudattelee niin ikään hyväksi koettua vanhaa linjaa sekä Riistakeskuksen rhy:lle asettamien tehtävien toteuttamista.

Rhy kouluttaa ampumakokeen vastaanottajat uuden sähköisen järjestelmän käyttöön ja hankkii tarvittavat välineet kokeiden järjestämiseen. Hallitus on päättänyt tiedustella mahdollisuutta lisämaa-alueen hankintaan ampumaradan läheisyydestä radan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi osallistutaan mahdolliseen erä-seikkailuleiriin muiden toimijoiden kanssa.

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen vuonna 2019 muodostaa puheenjohtaja Matti Haapala, jäseninä Jouko Koivikko, Jussi Laitinen, Niilo Peltonen, Annamari Pirinen, Mikko Soisalo ja Markku Vänttinen.  Maanomistajajärjestön jäsen on Jukka Huuskola, ratamestarina toimii Markku Malin ja toiminnanohjaajana Jyrki Ilmonen.

Kokouksen alussa palkittiin Riistakeskuksen hopeisella ansiomerkillä Risto Lyytinen. Pronssisella ansiomerkillä palkittiin Annamari Pirinen, Helge Ahonen, Veijo Valtonen, Pentti Norola, Tuomas Huuskola, Risto Liias ja Mikko Saarela.

Vuoden 2018 metsästyskoirana palkittiin harmaa norjanhirvikoirauros Hepovaaran Jekku A, omistaja Paavo Nieminen.

Pienpetokilpailussa osallistujamäärä oli kasvussa ja kilpailuun osallistui 32 henkilöä, samoin pienpetosaalis kasvoi 183 yksilöllä. Saaliiksi saatiin 594 pienpetoa. Arvontapalkinnot menivät henkilöille Jenna Ripatti, Reijo Laitinen, Erkki Paananen, Heimo Pajunen, Risto Lyytinen, Jouni Rinne, Jyrki Ilmonen, Tero Kuitunen, Mikko Saarela ja Mikko Halinen.

Yläkuvassa ovat Riistakeskuksen hopeisella ansiomerkillä palkittu Risto Lyytinen (vas.), rhy:n puheenjohtaja Matti Haapala ja riistapäällikkö Olli Kursula. Kuva: Jyrki Ilmonen.

Janne Airaksinen