Järvi-Suomen Energia investoi tämän vuoden aikana suuren määrän rahaa sähköverkon parantamiseen. Laajalle alueelle seutukuntaa koskien rakennetaan yhteensä 2.879.000 eurolla Joutsan suunnalle ja 2.200.000 eurolla Luhankaan. Suunnalle Rutalahti–Tollinkangas rakennetaan 622.000 eurolla, Siipaimäki–1746 Saaritsa 1.450.000 e, Heikinoja–0478 Asikainen 220.000 e ja Mämmilä–(Joutoniemi–Heikinoja) 0518 Koski 587.000 e.

Luhanka ei jää osattomaksi, sillä alueelle investoidaan noin 2,2 miljoonalla. Välille Tammijärvi– Putkilahti menee 1.300.000 euroa ja Laitto 1793E–Luhanka taajama 890.000 euroa.

Verkostoinsinööri Jani Siltala JSE:stä vahvistaa, että työmaiden koot ovat tosiaan isoja.

– Ne käsittävät maantieteellisesti isoja alueita, jonka vuoksi toimitusvarmuus kasvaa oleellisesti isolla alueella. Suurin osa näistä nykyisistä metsissä kulkevista 20kV-ilmajohdoista on rakennettu 1950-60 luvulla, jolloin niiden käyttöikä on tullut tiensä päähän. Teemme näissä kohteissa pääsääntöisesti 20kV:n maakaapelointia, mutta myös 20kV-ilmajohtoa, tarkentaa Siltala.

Ilmajohto pyritään sijoittamaan yleisten teiden varrelle, jonka vuoksi vianpaikannus ja korjaaminen on nopeampaa kuin silloin, jos johto menisi edelleen metsässä. Toimitusvarmuus täten kasvaa oleellisesti, kun johto menee tien vieressä ja ei ole niin altis puiden kaatumiselle. Rakennettavien uusien johtojen ja kaapelien käyttöiäksi lasketaan noin 50 vuotta.

Yläkuvassa ilmaistaan Joutsan seutua koskevat työt karttakuvana.

Janne Airaksinen

Luhangan alueella tehtävät työt karttakuvana.