Joutsan perusturvalautakunnan työskentelyssä on ollut runsaasti ongelmia erilaisten valitusten ja kanteluiden vuoksi. Jotta asiat saataisiin ratkaistuksi, valtuusto asetti keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan perusturvalautakunnan erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valittiin jäseniksi keskustasta Niilo Peltonen, varapuheenjohtaja (henkilökohtaisena varajäsenenä Ulla Tommola), kokoomuksesta Teresa Teppola (Petteri Oksanen), demareista Eero Peltoniemi (Keijo Suomalainen), vihreistä Lea-Elina Nikkilä (Saku Kaistinen ps.) ja kristillisistä Matti Kallioinen puheenjohtajaksi (Iiris Ilmonen kok.). Hallintosäännön määräykset huomioidaan toiminnassa ja valiokunta voi valita itselleen sihteerin.

Perusturvalautakunnan ympärillä vellova keskustelu kirvoitti valtuutetuiltakin lausumia. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.) ei pitänyt mieluisana käsillä olevaa pykälää. Hän odotti valiokunnalta huolellista asiaan perehtymistä ja suosituksia ratkaisumalleista.

Timo Hännikäinen (kok.) puhui syntipukkiteoriasta ja havainnostaan, ettei sellainen tuonut helpotusta probleemaan. Näin ollen ratkaisuakaan ei löydetä ilman ulkopuolista apua. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.) kertoi henkilökohtaisesti hyväksyneensä sen, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä lautakuntatyöskentelyssä. Mielipiteet korostuvat nykyisen lautakunnan työssä, ja Hovila luonnehtikin lautakuntaa sanalla ”myrskyisä”, kun taas sitä edeltävää kokoonpanoa sanoilla ”ei natiseva”. Ongelmia hän näki muuallakin kuin lautakunnan sisällä.

Janne Airaksinen