– Teette nyt Joutsan kannalta valtuustokauden tärkeintä päätöstä. Kymmenen vuotta eteenkin päin ajateltuna tämä on kaikkein tärkein päätöksenne.

Tämä oli kunnanjohtaja Harri Nissisen erinomainen tiivistys käsillä olevasta, kun valtuusto valmistautui äänestämään sote-keskuksen hankesuunnitelmasta. Pitkään väännetty ja muutoksia kokenut ajatus siitä, missä sotepalveluja tulevaisuudessa tehdään Joutsassa oli maanantaina viimein siinä asennossa, että päättäjät pystyivät valitsemaan jotain lopullista.

Äänestyksessä äänin 17–6, yksi tyhjää, kunnanhallituksen pohjaesitys voitti. Sen mukaan uudisrakennus sisältää perhekeskuksen ja sen vaatimat toiminnot, joihin liittyen on laadittu uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma. Vuodeosasto (tulevalta nimeltään SaKuKo) sijoitetaan Palvelukeskus Jouseen. Tarkasti ottaen esityksessä luki näin: …perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja SaKuKo-osasto Palvelukeskus Jouseen. Käytännössä vuodeosaston peruskorjaus ja muutostyöt Jousessa voidaan aloittaa vasta uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen, joten tästä tarvitaan vielä erillinen päätös. Uuteen perhekeskusrakennukseen vuodeosastoa ei siis tule. Nykyistä vuodeosastoa voidaan käyttää vielä ainakin kolmesta neljään vuotta.

Lopullinen kustannusarvio saa olla enintään 4,99 miljoonaa. Muutoksia aikaisempiin tarvittiin, koska uudisrakentaminen uhkasi tulla liian kalliiksi, ja käytännössä päätös tarkoittaa myös ministeriölle jätetyn ylityslupahakemuksen peruuttamista perhekeskukseen liittyvästä uudisrakennuksesta. Rakennuksen sijoittuminen kiinteistöllä pysyy ennallaan.

Kunnanhallituksen esitystä vastassa oli Jarmo Liukkosen (kesk.) ehdotus, jolla valtuusto olisi keskeyttänyt sote-keskuksen suunnittelun nykyisellä suunnittelumallilla. Uudisrakennukseen tulisi Liukkosen ajatuksessa sijoittaa lääkärin vastaanotto, ensiapu, laboratorio-, röntgen- ja kuntoutuspalvelut sekä 18-paikkainen SaKuKo–osasto. Urakkamuodon pitäisi olla KVR-urakka, jossa urakoitsijalta edellytetään, että hankkeen kokonaiskustannusten tulee jäädä alle viiden miljoonan euron ja mainitut toiminnot toteutetaan.

Valtuusto alusti päätöksentekoa useilla puheenvuoroilla. Liukkonen painotti valtuutetuille sitäkin, että palvelurakenteeseen liittyvää päätöksentekoa seurataan äänestäjien keskuudessa tarkoin.

– Niiden yli 1.500 adressin allekirjoittajan lisäksi sukulaisenne, tuttavanne ja ystävänne seuraavat mahdollista äänestyskäyttäytymistänne, jaossa on siis paljon ääniä tulevia kunnallisvaaleja ajatellen, puhui Liukkonen.

Liukkosen pitkä puhe on julkaistu toisaalla lehdessä yleisönosastolla kokonaisuudessaan. Hän sai tukea yli puoluerajojen, ja lopullisessa äänestyksessä esityksen puolesta äänestivät Lea-Elina Nikkilä (vihr.), Katri Reinikainen (kesk.), Sari Hovila (kesk.), Timo Hännikäinen (kok.) ja Pekka Hytönen (kesk.). Matti Kallioinen (kd.) äänesti tyhjää. Mainittakoon, että kunnanhallituksen jäsen Hovila äänesti tilanteessa kunnanhallituksessa tukemaansa esitystä vastaan.

Keijo Suomalainen (sd.) huomautti, että paikalla ollaan tekemässä järkeviä päätöksiä, eikä ajattelemassa omaa valtuustopaikkaa.

– Jos torpataan, niin rahaa palaa hukkaan. Tämä on enää hienosäätöä vaille, nyt ei pidä vetkutella.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.) piti voittanutta esitystä turvallisena vaihtoehtona, joka takaa laajat peruspalvelut, sillä hankesuunnitelman takana on perusteelliset selvitykset ja hyvä ammattitaito.

Kunnanjohtaja Nissinen kertoi lukeneensa äskettäin vielä uudestaan tuon 1.500 allekirjoituksen adressin. Hän ei huomannut siinä mitään sellaista, joka olisi määrännyt vuodeosaston johonkin tiettyyn paikkaan.

– Siinä halutaan säilyttää laajat sote-palvelut Joutsassa, ja se tulee nyt toteutumaan tällä muutetulla hankesuunnitelmalla. En näe minkäänlaista uhkaa SaKuKo-osastolle siinä, että sitä suunnitellaan nyt Jouseen, teroitti Nissinen.

Vuodeosaston sijoittamiselle Jouseen tulevina vuosina on siis olemassa erittäin vahva tahtotila, mutta siitä tarvitaan vielä erillinen päätös uudisrakentamisen jälkeen, sillä Jousi vaatii isoja remontteja soveltuakseen tähän käyttöön.

Kokoomuksen Petteri Oksanen muistutti yksityisten investoineen sote-kiinteistöihin tiettävästi hieman yli 10 miljoonaa euroa Joutsassa lähivuosina.

– Suunnitellut jatkoinvestoinnit tulevat muodostamaan huomattavan riskin, mutta jo tehdyt investoinnit osoittavat, että muitakin tahoja kuin kunta investorina on käytettävissä. Sakuko-osasto voidaan ja tulee toteuttaa muutoin kuin Joutsan kunnan perinteisenä investointina, mikä on huomioitava Jousen hankesuunnittelussa heti alkumetreiltä, sanoi Oksanen.

– Kokoomus yhtyy kunnanhallituksen esitykseen, mutta esittää samalla, että kunnanhallitus selvittäisi vielä ennen rakentamisen käynnistämistä hankkeen leasing-rahoitusvaihtoehdon sekä mahdollisuuden perustaa sote-keskusta ja sen hallinnointia varten kiinteistöyhtiö tai vaihtoehtoisesti hyödyntää jo olemassa olevia kiinteistöyhtiöitä.

Muissa asioissa valtuutettu Liukkonen ilmoitti vapauttavansa itsensä keskustan ryhmäpäätöksistä ja ilmoittavansa jatkotoimista seuraavassa valtuustossa.


Ennen valtuuston kokousta Ari Solatielle ja Annikki Lehdolle luovutettiin juhlallisin menoin heille itsenäisyyspäivänä myönnetyt kunniamerkit. Solatien kunniamerkki on Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali ja Lehdon Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

Janne Airaksinen