Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ely-keskukset ovat käynnistäneet tietojenkeruuhankkeen keliolosuhdetietojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen Nelostiellä. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu Helsingin ja Oulun väliä liikennöiviin rekka- ja linja-autoihin.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jota pitkin kulkee runsaasti elinkeinoelämälle välttämättömiä ja tärkeitä raskaita kuljetuksia. Pääteiden talvihoidon taso on puhuttanut viime vuosina paljon, ja varsinkin mäkisiltä valtatiejaksoilta on talvihoidosta tullut ely-keskuksille runsaasti kritiikkiä. Tienhoidon kannalta haastavampiin sääolosuhteisiin, tienkäyttäjien tyytymättömyyteen ja negatiiviseen palautteeseen Väylävirasto on vastannut korottamalla talvihoidon tasoa.

Nyt keliolosuhteista tahdotaan reaaliaikaisesti tilannekuvaa.

– Hankkeen tavoitteena on saada digitaalista tietoa vallitsevasta ajokelistä reaaliaikaisesti sekä luoda läpinäkyvyyttä talvihoidon onnistumisesta, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuudet kerätyn tiedon hyödyntämisestä tienhoidossa ja sen ajoituksessa, toteutuneen laadun arvioinnissa sekä tienkäyttäjien informoinnissa.

Tietojen keräämistä varten on asennettu yhteensä kahdeksaan kyseisellä reitillä säännöllisesti liikennöivään Vähälän rekkaan ja Koiviston linja-autoon tienpinnan kitkaa, lämpötilaa sekä veden määrää ja olomuotoa mittaavat optiset mittarit. Lisäksi kyseisiin autoihin on asennettu kamerat tallentamaan kuljettajien näkymää tielle. Syntyvä tieto jaetaan avoimessa rajapinnassa urakoitsijoiden kelikeskuksille ja kaikille tiedoista kiinnostuneille.

Tietojenkeruu käynnistettiin syksyllä 2018 ja se kestää kaksi talvikautta (kolmantena talvikautena optiomahdollisuus).

Janne Airaksinen

Tagged with →