Joutsan kunnan konsernijaosto on hyväksynyt äskettäin Joutsan pienhankintaohjeet. Tämä laadittu ohjeistus on pienhankintoja varten ja tarkoituksena on yhtenäistää kilpailutusta.

– Kaikista yli 10.000 euron hankinnoista mitä kunta tekee, tulee laatia kirjallinen tarjouspyyntö. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö alle 10.000 euron hankintoja kilpailutettaisiin, ja hintavertailua tehdään aina. 25.000 euroa ylittävistä hankinnoista tulee aina viranhaltijapäätös, tiivistää talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen.

Kansallisen kynnysarvojen alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei pääsääntöisesti sovelleta hankintalakia. Hankinnoissa tullaan käyttämään apuna sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Pienhankinta ei tarkoita voimassa olevan sopimuksen nojalla ostettuja hyödykkeitä. Nämä ostot tulee tehdä hankintasopimusten mukaisesti.

– Julkisiin hankintoihin on hyvä soveltaa avoimuuden ja tehokkuuden periaatteita, joten oli tärkeää laatia ohjeistus kyseisten pienhankintojen osalta, taustoittaa Hokkanen laatimassaan tiedotteessa.

Joutsalla on myös tytäryhtiöitä, kuten Joutsan Vesihuolto ja Joutsan Lämpö. Pienhankintaohjeista näiden suhteen Hokkanen toteaa, että osakeyhtiöt toimivat oman hallituksensa päätösten mukaisesti, mutta ohjeistusta pyritään tuomaan tytäryhtiöiden toimintaan mukaan.

Tarjouspyyntö julkaistaan Pienhankintapalvelussa sähköisen kilpailutusjärjestelmän avulla tai se lähetetään vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle kirjallisesti. Tarjouspyynnöstä voidaan ilmoittaa myös kunnan verkkosivuilla.

Pienhankintoihin voidaan hakea muutosta tekemällä Joutsan kunnalle hankintaoikaisu tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Kuntalain mukaisesta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla kuntalain mukaisella kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

Janne Airaksinen

Tagged with →