Yksityisten hoivakotien ongelmat ovat jatkuvasti julkisuudessa. Myös Joutsassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on joutunut aloittamaan kahden täällä toimivan yksityisen hoivakodin toiminnan valvonnan. Kyseessä ovat Esperi Kaari ja Attendo Erkinpuisto.

Esperi Kaaresta virasto on pyytänyt selvitystä henkilöstömitoituksesta ja työntekijöiden pätevyydestä helmikuun puoliväliin mennessä. Attendo Erkinpuisto on niin ikään Avin tarkkailussa. Yksikössä on hoitajapula, eikä tarpeeksi vakituista henkilökuntaa tai sijaisia. Molemmissa yksiköissä on ollut vaihtuvuutta henkilöstössä ja sen jälkeen haasteita saada vakituista henkilöstöä tilalle. Kummastakin hoivakodista puuttuvat johtajat.

Hoivakoteja valvova ylitarkastaja Jaana Aarnio kertoo, että tällä hetkellä henkilöstöpula ei ole akuutti.

– Henkilöstötilanteen kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Kaaressa henkilöstövaje on vaikuttanut asiakasturvallisuuteen. Viime vuoden puolella yksikössä on ollut kaksi kertaa tilanne, jossa aamu- tai iltavuorossa on ollut vain yksi työntekijä. Esperi Kaaressa asuu 15–16 asiakasta.

Aarnio toteaa, että henkilöstön tarve määrittyy asiakkaiden tarpeiden perusteella. Avi edellyttää tämän kaltaisessa yksikössä aamuvuoroon vähintään kolmea, iltavuoroon kahta ja yövuoroon yhtä työntekijää.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Itä-Häme.

Janne Airaksinen