Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo, että kunnan perusturvalautakunnan yksilöjaoston on käsiteltävä kuntalaisen tekemä asiakirjapyyntö lain mukaisessa ajassa. Lain mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Joutsan kunnan yksilöjaosto oli 3.12.2018 päättänyt, että se ei anna ratkaisua joutsalaisen Iiris Ilmosen asiakirjapyyntöön, vaan asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi, kun aluehallintovirasto on antanut ratkaisun Ilmosen tekemään hallintokanteluun.

Hallinto-oikeuden mukaan yksilöjaosto ei siis voi lykätä asian ratkaisua, vaan sen on tehtävä asiakirjapyynnöstä päätös ja liitettävä siihen asianmukainen valitusosoitus.

Ilmosen mukaan hänen tekemänsä kantelu ei liity mitenkään hänen asiakirjapyyntöönsä.

Markku Parkkonen