Kunnanhallitus päätti hyväksyä Joutsan sote-keskuksen uusimallisen hankesuunnitelman esitettäväksi valtuustolle. Hankesuunnitelmaa on nyt muutettu siten, että perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja vuodeosasto, eli tulevalta nimeltään SaKuKo (sairaanhoito, kuntoutus, kotiutus), Palvelukeskus Jouseen. Uudisrakennuksesta on laadittu uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma. Rakennuksen sijoittuminen kiinteistöllä pysyy ennallaan. Hankkeen lopullinen kustannusarvio saa olla enintään 4,99 miljoonaa.

Nykyistä vuodeosastoa käytetään siihen saakka, kunnes vuodeosasto siirtyy Palvelukeskus Jouseen. Osaston peruskorjauksesta ja muutostöistä tehdään erillinen päätös.

Jarmo Liukkonen (kesk.) teki vastaehdotuksen, jossa hän esitti, että ennen uuden hanke- ja tilasuunnitelman hyväksymistä tutkittaisiin perusteellisesti vaihtoehto, jossa uudisrakennuksen SaKuKo-osasto on liitetty palvelukeskus Jousen Mäntylä-osastoon. Esitystä ei kannatettu, ja Liukkonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Janne Airaksinen

Tagged with →