Joutsan seutukunnalla on useita yleisiä, pituudeltaan vaihtelevia latureittejä. Niistä osan kunnossapidosta vastaa kunta tai urheiluseura, jolle kunta on ulkoistanut ylläpidon tehtäväksi. Lisäksi seudulla on joitakin yksityisten ylläpitämiä latuja, jotka ovat yhtä lailla kenen tahansa vapaassa käytössä.

Seutukunnalla on perinteisesti ollut myös järvien jäille tehtyjä latuja, mutta tänä talvena huono jäätilanne on ainakin toistaiseksi rajoittanut niiden tekemistä. Latuja on kuitenkin luvassa ylläpitäjien mukaan ainakin Viherin jäälle ja Suonteen jäälle Jouteen alueelle, mikäli sääolosuhteet muuttuvat suotuisammaksi.

Ohessa perustiedot latureiteistä.

Joutsa

Latureitistö Valklamminkankaalla (2, 3, 5 ja 7,5 km) ja ampumaradan lisälenkit Valklamminsuolla (2 ja 3 km). Lähtö liikuntahallin edestä urheilukentältä. Hiihtotapa perinteinen tai vapaa. Valklamminkankaan kolme lyhintä reittiä valaistuja, pisin reitti valaisematon. Myös lisälenkit valaisemattomia. Ylläpitäjä Joutsan Pommi.

Tammihaaran latu ampumaradan 3 kilometrin lisälenkiltä Vuorikankaantielle (noin 5 km). Lähtö ampumaradan 3 km lisälenkiltä tai Talomuseon takaa Teollisuustieltä. Hiihtotapa perinteinen tai vapaa. Valaisematon latu. Ylläpitäjä Joutsa Pommi.

Mieskonmäen koulun latu (0,7 km). Lähtö Mieskonmäen koulun pihasta. Hiihtotapa perinteinen tai vapaa. Valaistu latu. Ylläpitäjä Joutsan kunta.

Lamminmäen latu ei ole tänä talvena käytössä.

Viherin jäälatua ja Jouteen alueen jäälatua Suonteella ei ole huonosta jäätilanteesta johtuen toistaiseksi tehty.

Rutalahti

Letkaliiterin ympäristön latu (noin 1,5 km), josta yhteys lahdenpohjukassa kiertävälle jäälenkille. Reitin pituus jäälenkki mukaan lukien noin 3 km. Jäälenkiltä edelleen yhdyslatu Lahden tilan peltolenkille, jolloin reitti kokonaisuudessaan 5,3 km. Lähtö Letkaliiterin pihalta. Hiihtotapa perinteinen. Ladut valaisemattomia. Ylläpitäjä Martin Liljeström.

Lahden tilan peltolenkki (noin 2 km). Lähtö Myllytuvan luota tai Lahdentilantien risteyksestä. Hiihtotyyli perinteinen. Latu valaisematon. Ylläpitäjä Samuli Huikko.

Pätiänsaaren lenkki ei ole tällä hetkellä huonon jäätilanteen vuoksi käytössä.

Joutsan urheilukentän laidalta pääsee Valklamminkankaan ja Valklamminsuon laduille sekä jälkimmäisen kautta myös Tammihaaran ladulle

Leivonmäki

Kansallispuiston retkilatu (10,5 km). Lähtö Harjunlahden uimarannan parkkipaikalta tai Kirveslammen parkkipaikalta. Hiihtotapa perinteinen. Ylläpitäjä Joutsan kunta.

Leivonmäen valaistu latu (1,2 km). Lähtö Kalamiehentieltä. Hiihtotapa perinteinen ja vapaa. Valaistu latu. Ylläpitäjä Joutsan kunta.

Leivonmäen valaisematon latu (4,5 km). Lähtö Leivonmäen Urheilutalon parkkipaikalta. Ladulta yhteys Kurkiauran koulun lähilenkille (0,8 km). Hiihtotapa perinteinen. Valaisematon latu. Ylläpitäjä Joutsan kunta.

Luhanka

Tammijärven valolatu (noin 1 km). Lähtö Luhangan koulun luistelukaukalon luota. Hiihtotapa perinteinen tai vapaa. Valaistu latu. Ylläpitäjä Tammijärven Tammi.

Latu Tammijärveltä Erä-Iittiin (yhteen suuntaan noin 10 km) ja Erä-Iitistä Vastamäkeen (yhteen suuntaan noin 4 km). Lähtö Luhangan koulun edustalta Ruunulantien varresta, Kesäniementien roskakatokselta, Erä-Iitistä tai Vastamäestä. Hiihtotapa perinteinen, osin myös vapaa. Latu valaisematon. Ylläpitäjä Tammijärven Tammi.

Kirkonkylän latu Koivuniemessä (1,2 km). Lähtö Luhankajärventieltä Hakulintien risteyksen tuntumasta tai kylätalon pihasta voimalan takaa, josta muutaman sadan metrin mittainen yhdyslatu Luhankajärventielle. Kirkonkylän lenkiltä jäätilanteen salliessa edelleen yhteys Päijänteen yli Hepoluhtaan ja sieltä Vuorenmäen ladulle. Hiihtotapa perinteinen ja vapaa. Valaistu latu. Ylläpitäjät Heikki Kiviniemi ja Jari Havukainen.

Vuorenmäen latu (5 km). Lähtö Mämminiemen uimarannan pysäköintialueelta. Jäätilanteen salliessa ladulta edelleen yhteys Päijänteen yli Koivuniemen ladulle. Hiihtotapa perinteinen ja vapaa. Valaisematon latu. Latua ylläpidetään pääasiassa viikon loppuisin. Ylläpitäjä Jari Havukainen.

Tarja Kuikka

Tagged with →