Otsikkoon on tiivistetty oleellinen, sillä Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina sitä tosiseikkaa, että virkaan valittu Emilia Lehikoinen ei ottanutkaan virkaa vastaan. Perusteluiksi on ilmoitettu henkilökohtaiset syyt.

Kunnanhallitus päätti pyytää teknisen lautakunnan näkemystä teknisen johtajan viran täyttämisestä.

Janne Airaksinen

Tagged with →