Joutsan biokaasulaitosta pyörittävä Joutsan Ekokaasu Oy on jättänyt käräjäoikeuteen hakemuksen yrityssaneerauksesta. Ekokaasun ylimääräinen yhtiökokous päätti asiasta viime viikolla ja hakemus on jätetty viime perjantaina.

Ekokaasun toimitusjohtajan Petri Parhialan mukaan yhtiön toiminta jatkuu hakemuksesta huolimatta toistaiseksi normaalisti. Ekokaasun tankkausasemalta on saatavilla kaasua, mutta sen riittävyydessä ja laadussa on tällä hetkellä ongelmia.

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen yrityksen toiminta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on usein vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneeraukseen pääsemisestä päättää tuomioistuin, eikä saneeraukseen pääsy ole automaattista.

Markku Parkkonen

Tagged with →