Luhangan kuntapäättäjät ovat pitäneet viime viikolla seminaarin vanhustenhuollon tulevaisuudesta kunnassa. Viime vuoden puolelta on peräisin aloite, jossa tahdottaisiin lisätä vanhusten asumispalveluita palvelukeskus Tuuliharjun yhteyteen. Käytännössä kyse olisi lisäsiiven rakentamisesta.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan seminaari sai selväksi kysymyksen suuret linjat, mutta varsinaiseen ratkaisuun on vasta sitten olemassa eväät, kun maan hallitus päättää tehdä sote-ratkaisunsa. Päättäjät saivat tätä silmällä pitäen seminaarissa kattavan tiedon Luhangan vanhustenhuollon tämän hetken tilanteesta.

Vanhuksia hoidetaan pitäjässä neliportaisella toimintamallilla. Ensimmäinen porras käsittää kotona pärjäävät ja toinen porras kaikki ne, jotka asuvat ikäihmisille tarkoitetuissa vuokrarivitaloissa lähellä palvelukeskus Tuuliharjua. Kolmannessa portaassa ovat tukiasunnoissa olevat. Nämä tilat ovat jo kiinteästi yhdessä Tuuliharjun kanssa, jossa asuvat sitten neljännen portaan ikäihmiset, jotka eivät enää muualla pärjää.

Kaikki ikäihmiset ovat tukipalveluiden piirissä. Ensimmäisessä portaassa olevat tarvitsevat vähiten tukea, ja tuen tarve kasvaa luokituksen noustessa.

Seminaarin johtavaksi päätelmäksi jäi panostaa juuri toisen portaan asumiseen.

– Olemme saaneet käytettäviksemme alustavia työlukuja, joiden mukaan uuden lisäsiiven rakentaminen maksaisi 1,1 miljoonaa jos puhutaan kahdeksasta asunnosta, ja 1,4 miljoonaa, mikäli rakennettaisiin kymmenen asuntoa. Siiven liittäminen Tuuliharjuun nostaa kuluja, ja kyse olisi vajaasta kahdesta miljoonasta eurosta.

– Meillä on tässä Tuuliharjun mäellä 15–20 ikäihmisten asuntoa rivitaloissa, joissa asuvat ovat lähellä tukipalveluja. Tulevaisuudessa olisi järkevää keskittyä pitämään ne kunnossa, ja olemmekin remontoineet niitä uusiksi parin asunnon vuositahdilla. Näin asuville voitaisiin jatkossa kohdentaa enemmän tukipalveluja kotihoidon ja lähikaupan ruokakuljetusten muodossa, kertoo Kärnä.

Luhangan tulee näin ollen ratkaista lähitulevaisuudessa, että riittävätkö kunnan hartiat liki kahden miljoonan kertainvestointiin. Kärnä muistuttaa, että väestöennusteet eivät kuitenkaan ainakaan kasvavaa kehitystä lupaa Luhankaan.

Janne Airaksinen

Tagged with →