Valtiovalta kannustaa työnantajia palkkaamaan työttömiä pysyvästi töihin työllistämispalkkiokokeilulla. Kokeilu jatkuu kuluvan vuoden kesäkuun loppuun saakka.

Työllistämispalkkion suuruus on 4.000 euroa, joka maksetaan kertakorvauksena. Lähtökohtainen ehto on se, että työntekijän tulee täyttää palkkatuen ehdot ja että työsuhde käynnistyy nimenomaan palkkatuettuna.

4.000 euron suuruisen palkkion saa, jos työsuhde on joko solmittu heti voimassa toistaiseksi tai se muuttuu palkkatukijakson aikana määräaikaisesta toistaiseksi voimassaolevaksi. Tietyillä edellytyksillä palkkio on mahdollista saada myös sellaisiin palkkatuettuihin pesteihin, jotka ovat alkaneet aikaisintaan syyskuun 2018 alusta.

Palkkatuen ehdot ovat oma lukunsa. Palkkatuki on mahdollista saada esimerkiksi vuoden työttömyysjakson jälkeen. Palkkatukea voidaan myöntää myös esimerkiksi työkykyä alentavan vamman tai sairauden vuoksi. Palkkatuki on aina määräaikaista ja se vaihtelee tyypillisesti 30 ja 50 prosentin välillä.

Palkkatuen ja työllistämispalkkion hakemukset osoitetaan TE-toimistolle, eli entiselle työvoimatoimistolle.

Jukka Huikko

Lue lisää: TE-toimiston tiedote työllistämispalkkiosta