Kattojen lumikuormat huolettavat Joutsan seutukunnallakin kiinteistönomistajia. Lumenpudottajia on näkynyt jo ainakin kirkonkylän isojen markettien katoilla.

Joutsan kunnan rakennustarkastajan Arttu Mönkölän mukaan isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia.

– Paras tapa on pudottaa lumet katoilta. Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta, sanoo Mönkölä.

Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole viranomaisten näkemyksen mukaan vaarassa lumikuormien takia tällä hetkellä, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa.

Lumenpudotus on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa ihmiselle eikä irtaimelle omaisuudelle. Putoaminen katolta tulee estää esimerkiksi valjailla. Lumen putoamisalue tulee rajata turvalliseksi henkilö- ja materiaalivahingoilta. Kiinteistön käyttäjien ja asukkaiden tulee olla tietoisia lumenpudotustöistä. On myös huomioitava, ettei vesikatteeseen tule vaurioita työskentelyn seurauksena. Irrallisia tikkaita ei tule käyttää työskentelyalustana. Suositeltavaa on käyttää lumenpudotuksessa osaavia ammattilaisia.

Mönkölä muistuttaa myös siitä, että kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, ettei katoilta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Markku Parkkonen

Tagged with →