Tämän talven hyvät ja runsaat lumikelit ovat työllistäneet sekä Joutsan kunnan omaa että kunnan käyttämien yksityisten auraajien kalustoa. Kovimpien pyryjen aikaan moni kuntalainen on saattanut pohtia, onko kunnalla käytössä jokin aurausjärjestys. Kunnan työpäällikkö Veijo Penttisen mukaan aurauksilla on selkeät etukäteen sovitut järjestykset.

Joutsan kirkonkylällä on useampi auraaja: Joutsan kunnan tekninen toimi sekä muutama yksityinen urakoitsija huolehtii kunnan hoitovastuulla olevista kaduista. Valtion teistä, siis Jousitiestä ja Yhdystiestä sekä niiden vieressä olevista kevyen liikenteen väylistä, puolestaan huolehtii ely-keskuksen palkkaama yksityinen urakoitsija ja paikallinen aliurakoitsija.

Auraaminen aloitetaan lähtökohtaisesti kaluston lähtöpisteestä, joka kunnan kaluston osalta on niin sanottu Rametko-halli Yrittäjäntiellä.

– Kunnan kuorma-autolla aurataan ensiksi kunnan vastuulla oleva taajama-alueen katuverkosto, muun muassa Rantatie, Myllytie ja Länsitie, ennen kuin käyttäjät saapuvat taajamaan. Seuraavana aurataan raskasta liikennettä käyttävät katuosuudet, esimerkiksi Köysitie. Sen jälkeen ovat vuorossa kerääjäkadut, joissa on ympäriajomahdollisuus ja viimeiseksi tonttikadut. Toki siirryttäessä aurausjärjestykseltä toiselle ajamme terät alhaalla, vaikka siirtymätaival ei olisi seuraavana aurausvuorossa, kertoo Penttinen.

Eri asuinalueilla, vaikkapa Karimäessä ja Niittytiellä, saattaa olla eri auraajat, joten tonttikatujenkaan aukaisua ei pääsääntöisesti jouduta odottamaan kovin pitkään.

Kunnan traktori ja yksityiset yrittäjät huolehtivat muun muassa kunnan hoitovastuulla olevista taajaman kevytväylistä ja piha-alueista.

– Aloitamme taajaman kevytväylistä, taajaman pihoista ja sitten siirrymme kaavateiden vieressä oleville kevytväylille. Traktori tulee taajaman kevytväylille sen jälkeen, kun kuorma-auto on ajanut kadut. Näin ei tarvitse aurata kevytväyliä moneen kertaan, vaan ne saadaan kerralla puhtaaksi, kertoo Penttinen.

Periaatteessa auraajien lähtökynnys on noin 4–5 senttimetrin lumikerros. Tähän kuitenkin vaikuttavat muun muassa odotettavissa oleva sateen pituus sekä tuleva säätila. Jos on esimerkiksi odotettavissa sään lauhtumista ja vesisadetta, ei ole Penttisen mukaan järkevää aurata pientä lumimäärää pois, koska tällöin väylistä tulisi todella liukkaita.

Penttinen on tänä talvena yhä enenevässä määrin törmännyt kielteiseen ilmiöön.

– Kuntalaiset ovat antaneet palautetta sekä sähköisesti että puhelimitse, että jotkut kiinteistönomistajat työntävät omilta pihoiltaan lumia kaavateille ja kevytväylille. Se on ehdottomasti kiellettyä, koska vaarantaessa liikenneturvallisuuden ja aiheuttaessa vahingon, korvausvastuu tulee lumentyöntäjän vastuulle, muistuttaa Penttinen.

Teksti: Markku Parkkonen
Kuva: Tarja Kuikka

Tagged with →