Luhangan Osuuspankin toimitusjohtaja Tuomas Puttonen (oik.) ja pankkitoimihenkilö Riitta Nieminen pankin Tammijärven konttorilla. JS Arkistokuva.

Luhangan Osuuspankki kasvatti sekä liikevoittoaan että asiakasmääräänsä viime vuonna. Vuoden 2018 liikevoitto oli 385.000 euroa, missä on parannusta edeltävään vuoteen 66.000 euroa eli parikymmentä prosenttia. Pankin omistaja-asiakasmäärä oli vuoden viimeisenä päivänä tasan 2.000 asiakasta, missä on nettokasvua vuoden aikana 44 asiakasta.

Pankin palkkiotuotot kasvoivat edeltävän vuoden 298.000 eurosta 315.000 euroon.

– Samaan aikaan kuluja kasvattivat lisääntyneet atk-kulut, sääntelyn aiheuttama vakausrahastomaksu sekä kiinteistöjen myyntitappiot ja alaskirjaukset. Arvonalentumiset luottokannasta alenivat merkittävästi edellisvuodesta. Arvonalentumisten määrä ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen, mikä johtuu kirjaustavan muutoksesta IFRS-tilinpäätösmääräysten mukaiseksi, kertoo Luhangan Osuuspankin toimitusjohtaja Tuomas Puttonen.

Pankki jakoi tuloksestaan bonuksia omistaja-asiakkailleen viime vuonna 186.000 euroa. Kaikkiaan omistaja-asiakkaille maksettujen bonusten ja tuotto-osuuksien korkojen yhteismäärä oli 311.000 euroa.

Pankin vakavaraisuus vahvistui tilikauden aikana. Niin sanottu CET1-vakavaraisuus oli tilikauden lopussa 47,44 prosenttia, mikä on normaalia hyvää tasoa.

– Asuntorahoitus kasvoi selvästi vuoden 2018 aikana, joskin kasvu heikkeni loppuvuodesta. Tilikauden aikana nostettiin asuntolainoja 31 prosenttia edellistä vuotta enemmän ja asuntolainakanta kasvoi kolme prosenttia. Pankin kokonaislainakanta kasvoi tilikauden aikana 4,3 prosenttia, kertoi Puttonen.

Puttosen mukaan asiakkaiden varautuminen mahdolliseen korkojen nousuun lisääntyi selvästi. Puolet uusista asuntolainoista suojattiin korkojen nousun varalta.

– Vuosi 2018 oli varallisuudenhoidon kannalta haasteellinen. Markkinoiden lisääntynyt epävarmuus laski selvästi rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kysyntää ja samaan aikaan osa asiakkaista kotiutti kertyneitä voittojaan. Rahastokanta laski tilikauden aikana 11,5 prosenttia ja sijoitusvakuutuskanta 26 prosenttia. Samaan aikaan asiakasvaroja ohjautui käyttö- ja säästämisen tileille ja talletuskanta kasvoi tilikauden aikana 4,8 prosenttia.

Kuluvan vuoden tärkeimmäksi painopistealueeksi pankki on asettanut asiakaskokemuksen parantamisen.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että etsimme aktiivisesti keinoja parantaa saavutettavuuttamme nykyisestä erityisesti puhelin- ja verkkokanavassa. Lisäksi pyrimme ohjaaman henkilöstöresurssia enenevissä määrin asiakaskohtaamisiin ja olemassa olevan asiakaskannan aktiivisempaan hoitoon, sanoi Puttonen.

Markku Parkkonen

Tagged with →