Vanhusten yksityisten palvelukotien laadusta on viime päivinä ollut julkisuudessa paljon tietoja. Joutsassa niiden laatua valvoo viran puolesta peruspalvelujohtaja. Hän ei ole kuitenkaan raportoinut valvontatuloksista lautakunnalle, kuten määräykset edellyttävät. Yksityiset toimijat joutuvat hakemaan luvan toimintaansa Aluehallintovirastolta. Vaatimukset ovat tiukat.

Sen sijaan kunnan ei tarvitse hakea lupaa esimerkiksi Palvelukeskus Jouselle eikä Huuponhoville. Kunta valvoo itseään, jos valvoo. Tehostettua palveluasumista antava Jousi on aiheuttanut viime aikoina paljon omaisten yhteydenottoja minulle. Viime viikolla kerroin omaisten tiedonsaantivaikeuksista. Nyt näyttää siltä, että kunnan tietosuojavastaava on saanut asian kuntoon.

Viime päivinä on käynyt ilmi yksi ns. kemiallinen sidonta, jonka apulaisylilääkäri pyynnöstäni hienosti purki ja mummo saatiin taas jaloilleen. Aiheellisesti tyytymättömänä hoitoon, kyseinen mummo haki palveluseteliä päästäkseen muuttamaan pois Jousesta. Toisen asiakkaan omaiset siirsivät mummon oma-aloitteisesti pois Jousesta, kun oli päässyt karkuteille eikä millään halunnut Jousessa asua. Kummallekaan ei suostuta antamaan lain edellyttämää palveluseteliä. Kun siis olet sinne joutunut 2–3 lukon taakse, pois et pääse kuin taivaanisän päätöksellä.

Jousen väki ei ilmeisesti ole vielä tajunnut, että he eivät ole enää töissä vanhainkodissa. Nyt vanhus voi halutessaan käyttää vuokrahuoneessaan kenen tahansa lääkärin palveluja. Estää on yritetty.

Useat omaiset ovat rohkaistuneet viime aikoina vaatimaan laatua. Oikaisuvaatimuksia ja kanteluita on tehty. Entä ne asiakkaat, joilla ei ole huolehtivia omaisia? Kun Perusturvalautakunta ei ole pystynyt varmistamaan alaisensa toiminnan laatua, se joutaakin mennä!

Kalle Willman
kuntalainen Joutsassa

Tagged with →