Joutsan perusturvalautakunnan työskentelyssä on ollut paljon ongelmia erilaisten valitusten ja kanteluiden muodossa. Asioiden ratkaisemiseksi torstaina kokoontunut kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaan perusturvalautakunnan erottamista koskevaa asiaa.

Tässä yhteydessä tilapäiseen valiokuntaan valitaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valiokunnan varsinaisista jäsenistä nimetään sitten kokoonpanolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä ja päätöksen tekemiseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös.

Janne Airaksinen