Joutsan kunta on perinteisesti työllistänyt peruskoulun päättäneitä ja muita alle 18-vuotiaita joutsalaisia nuoria. Perinne jatkuu, sillä torstaina kokoontunut kunnanhallitus päätti jälleen tukea nuorten työllistämistä.

Peruskoulun päättäneitä ja muita vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria työllistetään kunnan eri toimipisteissä ja määrärahaa työllistämiseen varataan 17.500 euroa. Paikat julistetaan haettavaksi kuntarekryssä ja valinnat tekee esimiehistä koottu ryhmä.

Lisäksi muille työnantajille maksetaan tukea työllistämiseen 50 prosenttia palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 euroa/nuori.

Vuonna 2018 kunta sai noin 50 hakemusta ja kaikki nuoret voitiin työllistää. Nuoret sijoittuvat kunnan eri osastoille keskimäärin kahden viikon ajaksi ja heille maksettiin vuonna 2018 palkkaa 345 euroa sisältäen lomakorvauksen.

Janne Airaksinen

Tagged with →