Joutsan kunnanhallitus päätti, että kouluissa työskentelevien koulunkäyntiavustajien ja koulunkäynninohjaajien ammattinimike yhdenmukaistetaan uusimuotoisen tutkinnon mukaisesti koulunkäynnin ohjaajaksi.

Perusteina ovat sama perustehtävä, sama palkkaus sekä työehdot. Nimikkeiden muuttaminen ei aiheuta muutoksia palvelussuhteiden ehtoihin, eikä kelpoisuusvaatimuksiin.

Joutsan kunnan perusopetuksen kouluissa työskentelee syyslukukauden 2018 aikana kymmenen erilaisissa avustaja- sekä ohjaustehtävissä toimivaa koulunkäyntiavustajaa ja -ohjaajaa.

Käytännössä kouluissa toimivien ohjaajien perustehtävä on sama. Käynnissä olevan työn vaativuuden arvioinnin kautta tunnistetaan tehtävään liittyviä vaativuustekijöitä, jotka toimivat palkantarkistamisen perusteina.

Nimikkeiden harmonisointi on tarpeen, koska perustehtävä, palkkaus ja työtehtävät ovat samoja. Samoin tehtävän kelpoisuusehdot ovat samat vanha- ja uusmuotoisen tutkinnon suorittaneilla.

Janne Airaksinen

Tagged with →