Joutsaan tulee maaliskuun alkupuolella setelitalletukset mahdollistava OttoPlus-automaatti. Se korvaa Joutsan nykyisen Otto-automaatin Automatia Pankkiautomaatit Oy:n toimialapäällikkö Petteri Parviaisen mukaan viikolla kymmenen. Tarkempi päivämäärä selviää lähempänä.

OttoPlus-automaatista saa samat palvelut kuin Otto-automaateista, mutta erona on se, että ensin mainitulla voi myös tallentaa seteleitä tilille, johon asiakkaan pankkikortti on kytketty. Tallennus toimii Parviaisen mukaan Danske Bankin, Nordean, OP:n, Aktian, POP-pankkien ja Säästöpankkien debit-korteilla.

Setelitalletukset mahdollistavasta automaatista hyötyvät yksityishenkilöiden ohella myös käteistä käsittelevät yhdistykset ja yritykset, sillä siinä missä käteisen tallettaminen pankissa on sidoksissa pankin aukioloon, OttoPlus ei ole pankkipäiväsidonnainen. Talletuksen voi siis tehdä milloin vain ja se näkyy tilillä heti.

Tallettaminen on kuitenkin sikäli rajoitettua, että tallettaa voi yhdellä talletuskerralla korkeintaan sata seteliä tai 5.000 euroa. Kuinka monta talletusta sitten kuukausittain voi tehdä, se on Automatia Pankkiautomaatit Oy:n Parviaisen mukaan pankin ja asiakkaan välinen asia.

– Pankki voi sopia asiakkaan kanssa, montako talletusta asiakas saa tehdä kuukaudessa ja maksaako se jotakin, sanoo Parviainen.

OttoPlussan tulo Joutsaan herättää kysymyksen, miten asiakkaiden mahdollisuus omatoimisiin setelitalletuksiin vaikuttaa pankkien kassapalvelujen saatavuuteen. Eli reagoivatko pankit aukioloajoillaan siihen, että asiakkaat voivat tehdä talletuksia omatoimisesti?

Joutsan Seutu kysyi levikkialueella toimivilta pankeilta, vaikuttaako OttoPlussan tulo näillä näkymin niiden konttoreiden kassapalvelujen aukioloihin. Kaikissa kolmessa pankissa katsotaan, että ei vaikuta.

– Automatian OttoPlussan tulo paikkakunnalle ei itsessään vaikuta Sysmän Säästöpankin kassapalveluiden aukioloon, vaan pankki on jo tehnyt omat päätöksensä kassapalveluiden aukiolosta OttoPlussan tulemisesta riippumatta. Näistä muutoksista tullaan tiedottamaan lähitulevaisuudessa, sanoo Sysmän Säästöpankin Joutsan konttorin osalta pankin toimitusjohtaja Ilkka Ahonen.

Samoilla linjoilla on Keski-Suomen Osuuspankin pankinjohtaja Pasi Eronen; OttoPlussan tulolla ei ole vaikutusta siihen, miten KSOP:n Joutsan konttori tarjoaa kassapalveluja. Konttorin kassapalvelujen saatavuuteen on Erosen mukaan sinänsä tulossa muutosta siten, että huhtikuun alussa kassapalvelut supistuvat yhteen aiempaa pidempään päivään entisten kahden lyhyen päivän sijaan. Muutos koskee kuitenkin myös kuutta muuta toimipistettä ja siihen ovat syynä muut tekijät kuin OttoPlus.

– Muutoksella ei ole mitään yhteyttä OttoPlussan tuloon, sanoo Eronen.

Myös Luhangan Osuuspankin pankinjohtaja Tuomas Puttonen katsoo, ettei OttoPlussan tulo Joutsaan vaikuta Luhangassa pankin kassapalvelujen aukioloihin.

– En näe, että uusi automaatti tulisi vaikuttamaan pankkimme osalta käteispalveluiden kysyntään, vaan suurin vaikuttava tekijä on kyseessä olevien palveluiden tarvitsijoiden väheneminen ihan luonnollisesti, kun iäkkäämpiä henkilöitä siirtyy ajasta iäisyyteen, sanoo Puttonen.

Setelitalletukset mahdollistavan automaatin tulo Joutsaan nähdään pankeissa kaiken kaikkiaan hyvänä asiana.

– Katsomme, että OttoPlussan tulo Joutsaan on positiivinen asia ja parantaa kaikkien paikkakuntalaisten palveluita tiettyjen raha-asioiden hoitamisessa, kun ihmiset eivät ole riippuvaisia pankkien aukioloajoista, sanoo Sysmän Säästöpankin Ilkka Ahonen.

– Talletusominaisuus on erinomainen lisä perinteiseen Otto-automaattiin verrattuna, koska sen avulla niin yksityishenkilöt, mutta erityisesti yrittäjät voivat hoitaa käteistilityksensä parhaaksi katsomallaan ajalla, toteaa myös Luhangan Osuuspankin Puttonen.

Pakkanen Joutsan pankkiautomaatin viimeaikaisten häiriöiden takana

Joutsan nykyisen Otto-automaatin toiminnassa on ilmennyt vuodenvaihteen ja alkuvuoden aikana häiriöitä, joiden seurauksena automaatilta on toisinaan jouduttu poistumaan niin sanotusti tyhjin käsin.

 Otto-automaateista vastaavan Automatia Pankkiautomaatit Oy:n toimialapäällikkö Petteri Parviaisen mukaan häiriöt ovat johtuneet pakkasesta. Syksyllä 2003 Keski-Suomen Osuuspankin Joutsan konttorin silloisten tilojen yhteyteen Länsitielle uutena asennettu ja vuonna 2012 nykypaikalleen siirretty automaatti on Parviaisen mukaan vanhaa mallia ja vanhanmallisille automaateille voi aiheutua ongelmia muun muassa juuri pakkasesta.

– Aina kun automaatilta ottaa joku rahaa, kylmää ilmaa menee sisään ja se aiheuttaa pakkasjaksolla ongelmia. Se mekaniikka rupeaa jäätymään. Uusissa automaateissa on sellainen tekninen eroavaisuus, ettei kylmä ilma mene sisään ja ne ovat käytännössä kansanomaisesti sanottuna tiivistettyjä. Uudet automaatit ovat toimintavarmempia ja yksinkertaisesti eivät jäädy, kertoo Parviainen.

Esimerkiksi joulunpyhinä ja tämän viikon maanantaina pakkanen aiheutti vian Joutsan automaatin rahanjakajaan, eikä rahaa sen vuoksi voinut nostaa. Tällaisessa tapauksessa automaatti ilmoittaa Parviaisen mukaan, ettei seteleitä voida jakaa. Tämän moni tulkitsee niin, että rahat olisivat loppuneet automaatista, vaikka kyse ei ole siitä. Pakkasella vanhojen automaattien setelit voivat Parviaisen mukaan myös sähköistyä, jolloin ne liimautuvat toisiinsa ja jakomekaniikka aiheuttaa silloinkin ongelmaa.

Ongelmia aiheuttavat nimenomaan pidemmät pakkasjaksot.

– Yksittäiset päivät eivät ole ongelmia, mutta jos alkaa olla viikko tai enemmän pakkasta, niin se rupeaa tämän mallisissa automaateissa näkymään toimintahäiriöinä, sanoo Parviainen.

Toinen haaste vanhoille automaateille on hänen mukaansa keväällä ilmassa oleva runsas katupölyn määrä. Sinänsä pakkasen tai katupölyn aiheuttamat toimintahäiriöt eivät ole Parviaisen mukaan yleisiä, mutta asiakkaan kannalta ne ovat ikäviä ja lisäharmia voi aiheuttaa se, että automaatteja huolletaan vain arkisin. Jos vika siis ilmenee viikonloppuna tai pyhien aikaan, tilanne korjataan vasta arkena. Parviainen kertoo näin käyneen esimerkiksi joulun aikaan Joutsassa, kun ennen joulua ilmennyt vika korjattiin vasta joulunpyhien päätyttyä.

Automatia Pankkiautomaatit Oy:n käytössä on Parviaisen mukaan kuusi Otto-automaattimallia, joista kahta vanhinta on asennettu 2000-luvun alkupuolella. Nämä mallit alkavat olla elinkaarensa lopussa, joten ne on tarkoitus saada pois kentältä lähivuosina. Joutsan automaattikin vaihtuu maaliskuussa.

Tarja Kuikka­­