Joutsan kunnanhallitus on jatkanut joulukuussa esille tuodun häirintäväitteen käsittelyä. Kunnanhallitus pyytää esitetystä häirintäväitteestä liiteaineistoineen arvioinnin työoikeuden professori emeritus Seppo Koskiselta sekä pyytää Koskista laatimaan Kalle Willmanille (vihr.) esitettävät kysymykset asiassa.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen, talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, työsuojelupäällikkö Arttu Mönkölä, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.) ja perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Ari Solatie (sd.) esittivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikolle (kok.) 12.12.2018 kirjatun ”vaatimus toimenpiteisiin” -kirjeen.

Kirjeen mukaan perusturvalautakunnan jäsen Willman olisi käyttäytynyt työsuojelulain mukaisella tavalla häiritsevästi vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kalliota kohtaan. Häirintää on kirjeen mukaan tapahtunut perusturvalautakunnan kokouksissa ja niiden ulkopuolella, muun muassa sähköpostiviestinnässä.

Kirjeessä viitattu aineisto ja Koskisen kysymykset saatetaan Willmannille tiedoksi ja hänellä on 30 vuorokautta kysymysten tiedoksiannosta aikaa antaa vastaus. Kolmanneksi Willmanin vastauksesta pyydetään arvio Koskiselta. Kustannukset voivat olla enintään 3.000 euroa.

Janne Airaksinen