Joutsan uuden sote-keskuksen suunnittelussa kävi äskettäin ilmi, että siitä tuli kalliimpi kuin alun perin uskottiin. Kokonaiskustannus on noussut noin 5,5 miljoonaan, eikä summa näin ollen mahdu valtion asettamaan viiden miljoonan euron sote-investointikattoon. Ylitykselle täytyy hakea lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja Joutsasta näin tehtiin 7.1., mikä taas poiki ministeriön taholta lukuisia jatkokysymyksiä.

Kunnalle jäi kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkettaisiin ylityslupapyyntökäsittelyä ja toimitetaan ministeriölle sen pyytämät selvitykset tai haetaan vaihtoehtoa, jossa hankkeen kustannustaso olisi alle asetuksen määräämät viisi miljoonaa.

Kunnanhallitus päätti torstaina valita viimeksi mainitun vaihtoehdon, joka tulee valtuuston päätettäväksi 18.2. Sen mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle jätetty ylityslupahakemus ensinnäkin peruutetaan.

Hankesuunnitelmaa aiotaan muuttaa siten, että perhekeskus sijoitetaankin nyt uudisrakennukseen ja vuodeosasto, eli tulevalta nimeltään SaKuKo (sairaanhoito, kuntoutus, kotiutus), Palvelukeskus Jouseen. Uudisrakennuksesta laaditaan uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma. Rakennuksen sijoittuminen kiinteistöllä pysyy ennallaan. Hankkeen lopullinen kustannusarvio saa olla enintään 4,99 miljoonaa.

Nykyistä vuodeosastoa käytetään siihen saakka, kunnes vuodeosasto siirtyy Palvelukeskus Jouseen. Osaston peruskorjauksesta ja muutostöistä tehdään erillinen päätös.

Ratkaisuun oli vaikuttamassa se, että ylitysluvan saaminen olisi epävarmaa, koska ministeriö piti uutta sote-keskusta ja perhekeskuksen rakentamista yhtenä hankkeena. Hanketta ei voi myöskään perustella maakunnan järjestämissuunnitelmalla ja paikallisella palvelurakenteella. Jatkoselvitykset ovat kaiken lisäksi mittavat.

Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että ylityslupahakemus STM:lle perutaan ja hanke toteutetaan 4,99 miljoonan määrärahalla sisältäen vuodeosaston ja perhekeskuksen kokonaisuudessaan yhdessä. Esitys ei saanut kannatusta. Ilmonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Asian valmistelijana toimivan kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan palveluverkkosuunnitelman mukaiset palvelut toteutuvat näin ollen muuttamalla hankesuunnitelmaa.

Nissinen huomauttaa, että nykyistä vuodeosastoa (yläkuvassa) voidaan käyttää aluehallintovirastolle annetun selvityksen mukaisesti kolme–neljä vuotta, minkä vuoksi vuodeosaston (tuleva SaKuKo) peruskorjaus Jousessa voidaan aloittaa sote-keskuksen valmistumisen jälkeen. Hankkeesta on tehtävä erillinen päätös.

Janne Airaksinen