Sään lauhtuminen ja ennustettu lumisade lisäävät puissa olevaa lumikuormaa entisestään ja lumen paino kasvaa. Järvi-Suomen Energia varautuu loppuviikon aikana sähkökatkoihin nostamalla valmiutensa tehostetulle tasolle eli työvoimaa sekä raivauskalustoa on normaalia enemmän käytössä. Painopiste on Etelä-Savon alueella, mutta sähkökatkoja esiintynee eri puolella toimia-aluetta.

Etelä-Savossa toimiva valmiusjohtoryhmä sekä valmiusviestintäryhmä tekevät aktiivisesti yhteistyötä tilanteeseen varautumiseksi. Yhtiön mukaan sähkölinjojen varsilta on raivattu lukuisia nuoria puita ja lumikuorma on kertynyt nyt isoihin tukkipuihin. Puiden latvat katkeilevat massan painosta, aiheuttaen vaaratilanteita ja keskeytyksiä sähkönjakeluun.

Metsissä ja teiden varsilla näkyy nyt varsin runsaasti taipuneita puita. Kysyimme Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalolta tykkylumen vaikutuksista metsänomistajan kannalta.

– Päijänteen Mhy:n toimialueella eteläisessä Keski-Suomessa tykkylumi ei aiheuta ongelmia vuosittain. Lumituhoja, runkojen tai latvojen katkeamisia tai puiden kaatumisia, tulee korkeimmilla paikoilla muutamien vuosien välein. Tuhoriski on suurin riukuuntumaan päässeissä, juuri harvennetuissa nuorissa metsissä sekä korkeammilla paikoilla, kertoo Takalo.

Lumi voi vaurioittaa puulajeistamme kaikkia. Puistamme kuusi kestää tykkykuormaa parhaiten. Männyllä lumikuorma kertyy latvaan, jolloin paksukin runko voi katketa tai kaatua. Lehtipuut usein taipuvat lumen painon alla siten, että runkoihin jää eriasteisia pysyviä mutkia. Usein tuhometsissä riittää vaurioituneiden puiden korjuu ja selvitään pelkällä harvennuksella, mutta pahimmillaan voidaan alue joutua avohakkaamaan.

– Tänä talvena on lumikuorma suuri etenkin korkeilla, yli 200 metriä merenpinnasta olevilla paikoilla, ja paikoin tuhoja on jo tullut, eikä tuhoriski ole vielä poistunut. Päinvastoin, lähiaikojen sääennuste lupaa lumisadetta ja pakkasta ja näin ollen lumikuorma puissa vain kasvaa. Jotta tuhoriski pienenisi, pitäisi tulla kunnon suojakelit ja leutoa tuulta, jotta puusto puhdistuisi kokonaan lumikuormasta, sanoo Takalo ja vinkkaa samalla metsänomistajille metsävakuutuksen voimassa olemisen tarkistamisesta.

Hän varoittaa myös tykkymetsien vaarallisuudesta. Yllättäen katkeava, alas putoava rungonosa lumineen ja jäineen painaa satoja kiloja.

Janne Airaksinen