Keski-Suomessa tehdään parhaillaan ely-keskuksen toimesta pohjavesialueiden uudelleenluokitusta, jonka tarkoituksena on kartoittaa pohjavesialueiden käyttöä ja suojelutarpeita. Työllä ei ole vaikutuksia alueen ihmistoimintaan, kuten maatalouden harjoittamiseen, koska itse pohjavesialueet pysyvät samoina ja ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia säädellään joka tapauksessa ympäristönsuojelu- ja vesilailla. Luokittelulla itsessään ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia, toteaa asiasta tiedottanut Keski-Suomen ely-keskus.

– Tarkastelutyötä tehdään muun työn ohella jatkuvasti, mutta vesienhoitoa koskevan lain muutos edellyttää, että kaikki alueet on tarkastettava viimeistään tänä vuonna. Tarkoitus olisi vielä kairata maaperää ainakin yhdellä pohjavesialueella Joutsassa, jos saamme tutkimusluvan. Luhangassa ei ole tällaisia tarpeita. Ajankohtaa en osaa sanoa, ehkä kesän loppupuolella, hydrogeologi Kari Illmer kertoo.

Pohjavesien luokittelu on tärkeää, jotta viranomaisella on tarkka käsitys siitä, millä tavoin kutakin aluetta voidaan hyödyntää vedenhankinnassa ja toisaalta syntyy tarkempaa tietoa siitä, tarvitseeko jonkin alueen pohjavesi erityistä suojelua. Joidenkin pohjavesialueiden merkitys vedenkäytön kannalta saattaa uudelleen luokittelun myötä jopa kokonaan lakata niiden poistuessa luokituksesta.

Uusi luokittelu yksinkertaistaa asteikkoa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä annetun lain muutoksen mukaan ely-keskuksen on luokiteltava pohjavesialueet vedenhankintakäytön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella karkeasti ottaen kahteen luokkaan.

Luokka 1:een kuuluu tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää enemmän kuin kymmenen kuutiota vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

Luokka 2 on muuhun käyttöön soveltuva pohjavesialue, joka antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu luokan 1 tarkoittamaan käyttöön. Ely-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan kuuluvan alueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Uudelleenluokitteluprojektia tutkimuksineen on tehty Keski-Suomessa vuodesta 2016 alkaen. Pohjavesitarkistuksista pidetään kulloinkin kuntakohtaisesti kuulemiskierros, jonka yhteydessä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja saada lisätietoja.

Yläkuva on ruutukaappaus Paikkatietoikkuna-palvelun Joutsan seutukuntaa koskevasta kartasta, jossa näkyy Suomen ympäristökeskuksen luetteloimat pohjavesialueet.

Janne Airaksinen

Tagged with →