Joutsan kunnanhallitus kokoontuu tällä viikolla torstaina 31.1. Lisälistalla käsitellään pykälä, joka koskee Joutsan perusturvalautakunnan toimintakykyä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.) ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista perusturvalautakunnan toimintaedellytysten selvittämiseksi.

Käsittelyyn tulevan pykälän mukaan tämä tarkoittaa käytännössä, että valtuusto asettaisi keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan perusturvalautakunnan erottamista.

Kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä ja päätöksen tekemiseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös.

– Olen päätynyt ratkaisuun siksi, koska perusturvalautakunnan ja perusturvan alaisista asioista on tehty huomattavan paljon oikaisuvaatimuksia, kanteluita tai valituksia eri viranomaisille. Tietooni on tullut myös asioita, joita ei ole julkisuudessa käsitelty ja myös pitkältä ajalta, kertoo Huikko tiedotteessaan.

– Kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa poliittisesta yhteistyöstä, joten olen yrittänyt ratkoa tilannetta henkilökohtaisesti, kuitenkin tuloksetta. Lisäksi osa ilmitulleista asioista koskee niin sanottua operatiivista toimintaa.

Huikon toive on, että mahdollinen valiokunta selvittäisi tilannetta mahdollisimman laaja-alaisesti ja antaisi sitten oman esityksensä. Mikäli se päätettäisiin muodostaa, tilapäiseen valiokuntaan tulisi viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Näistä varsinaisista jäsenistä valittaisiin sitten valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kokouksessa käsitellään torstaina myös häirintäväiteasiaa, jota käsiteltiin ensimmäisen kerran 17. joulukuuta. Tässä pykälässä kunnanhallitukselle esitetään, että Joutsa pyytää asiassa riippumattoman arvioinnin työoikeuden professori emeritus Seppo Koskiselta, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.

Janne Airaksinen