Eduskunta on hyväksynyt opintotukilakiin muutoksia. Ensi syksynä alle 18-vuotiaan muualla kuin vanhempiensa luona asuvan nuoren vanhempien tulot eivät enää vaikuta opintotuen perusmäärään eikä asumislisään. Myös lukio-opintojen lukuvuosittainen opintotukiaika pitenee ja uusi oppimateriaalilisä astuu voimaan.

Muutosten jälkeenkin vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan oppimateriaalilisään, opintorahan vähävaraisuuskorotukseen ja joissain tapauksissa myös opintolainan valtion takaukseen. Jos 17-vuotiaan omillaan asuvan vanhempien tulot estävät nykyisin opintorahan saamisen on tämän mahdollista hakea opintotukea keväällä tai kesällä 2019.

Muutoksien pitäisi auttaa oppilaita samalle viivalle lisäämällä tasaveroisuutta. Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.8.2019.

Samalla lukio-opintojen lukuvuosittainen opintotukiaika siis pitenee. Nykyään opintotukiaika on yhdeksän kuukautta yleensä, syyskuusta toukokuulle. Muutoksen jälkeen aika vaihtuu kymmeneksi kuukaudeksi, eli elokuusta toukokuulle. Kela pidentää opintotukea saavien lukiolaisten tukiajat ilman että pitäisi hakea uutta hakemusta.

Elokuusta alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää, jonka suurus on 46,80 euroa kuukaudessa. Tuloraja on enintään 41.100 euroa vuodessa.

Oppimateriaalilisän arvioidaan olevan merkittävä apu oppilaille kirjojen maksamisessa. Oppilaat jotka saavat jo opintorahaa saavat oppimateriaalilisää ilman hakemusta.

Rasmus Sissoho
Onni Muttilainen

Kirjoittajat olivat Joutsan Seudussa TET-harjoittelussa.

Tagged with →