Joutsan kunta korottaa omaishoidon tukia tämän vuoden alusta alkaen niin, että omaishoidon tuen vähimmäismäärä on jatkossa 399,91 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio vähintään 799,81 euroa kuukaudessa. Käytännössä kyse on pienestä, vain noin 1,87 prosentin korotuksesta.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Lain mukaan hoitopalkkioita tarkastetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella.

Tarja Kuikka

Tagged with →