Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Luhangan koululle Vihreän lipun osoitukseksi suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. Lippu on mallia pöytästandaari, ja sen saamista koululle juhlittiin perjantaina kakkutarjoilulla ja pienimuotoisella juhlalla, jossa lapset taustoittivat lipun saamista oppilaskunnan hallituksen puheella.

Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka toimii jo 68:ssä eri maassa ympäri maailman. Ohjelman avulla koulu on onnistunut konkretisoimaan kestävän kehityksen periaatteita liittämällä ne jokapäiväiseen kasvatustoimintaamme.

Käytännön tasolla energiatalkoissa on opeteltu sammuttamaan luokkien valot ja sähkölaitteet silloin kun niitä ei tarvita. Erilaiset roskat ja esimerkiksi paperijäte lajitellaan. Kierrätysmateriaalia voi hyödyntää uusiokäytössä, mikä tuli esille seinätekstiilin valmistamisessa. Sen tekemisessä avustivat paikalliset Martat ja hieno lopputulos roikkuu tällä hetkellä koulun seinällä.

Tavoitteena on jatkossa saada myös oppilaiden perheet mukaan toimintaan sitä kautta, että oppilaat herättävät kotona keskustelua energia-asioista ja haastavat perheenjäseniään mukaan energiatalkoisiin ja toimintakulttuurin muuttamiseen.

Lapset ovat Vihreä lippu -toiminnassa aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Toiminnan myötä lapset innostuvat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta taitojen, oivallusten ja elämysten kautta. Luhangan koulussa toiminnan suunnittelussa päävastuu oli raadilla, joka koostui oppilaskunnan hallituksen jäsenistä, ja opettajakunnalla.

Lähtötilanne kartoitettiin lomakekyselynä sähkölaitteiden ja valaisimien käyttöä niin oppilaiden kotona kuin koulussakin. Koulussa raatilaiset työpareina tarkastivat yhden viikon ajan päivittäin tietyllä välitunnilla koulun tilat ja kirjasivat ylös kunkin tilan osalta, oliko tyhjässä tilassa turhaan päällä valaisimia ja sähkölaitteita kuten tietokoneita.

Kotona lähes kaikki koulun oppilaat tarkastivat huoneet ja täyttivät vastaavan lomakkeen. Lisäksi koulussa punnittiin viikon ajan lounaalla kertynyt biojäte.

Tuloksissa ilmeni, että perheillä ja yksittäisillä ihmisillä toimintatavat vaihtelevat suuresti. Näin ollen on selvästi tarvetta herättää tietoisuutta omista tavoista toimia sekä koulussa että kotona ja pyrkiä sitä kautta muutokseen.

Ohjelmaan osallistuu Suomessa yli 300 koulua, oppilaitosta, päiväkotia sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijaa. Toiminnan vaikutukset ulottuvat myös laajemmalle lasten ja nuorten koteihin sekä lähiympäristöön.

Yläkuvassa Vihreää lippua ja kunniakirjaa esittelivät perjantaina Mikael Simola, Niklas Simola ja Melissa Rantanen.

Janne Airaksinen


Tässä on yksi käytännön tulos energiatalkoista.

Kierrätysmateriaaleista tehty seinätekstiili koristaa tällä hetkellä Luhangan koulun seinää.

Tagged with →