Joutsan perusturvassa on ollut käynnissä entisen peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen tutkintoon liittyvän tapauksen lisäksi toinenkin esitutkinta. Tässä tapauksessa asia eteni syyttäjälle, joka teki syyttämättäjättämispäätöksen eli tässäkään tapauksessa ei rikosta ole tapahtunut.

Joutsan kunta teki maaliskuussa 2016 tutkintapyynnön kunnan vanhuspalveluiden ja hoitotyön johtajana vuonna 2015 toimineesta Sari Järvisestä. Tutkintapyynnössä pyydettiin selvittämään, oliko Järvinen syyllistynyt rikoksiin käsitellessään potilastietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Lisäksi Joutsan Palvelukotiyhdistys teki samankaltaisen tutkintapyynnön koskien yhdistyksen dementiakodin asukastietoja.

Tutkinnassa epäiltyjä rikoksia olivat virkavelvollisuuden rikkominen ja henkilörekisteririkos. Syyttäjä ilmoittaa jättävänsä syytteen nostamatta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä syyllisyyden tueksi. Henkilörekisteririkoksen osalta syyteoikeus on vanhentunut.

Syyttäjä katsoi, että Järvisellä oli oikeus käsitellä mainittuja henkilö- ja asiakastietoja.

Markku Parkkonen

Tagged with →