Puulan seutuopiston opistolautakunta valitsi 18.1. kokouksessaan rehtoriksi tekniikan lisensiaatti Antti Ruotsalaisen Pieksämäeltä. Varalle valittiin musiikin kandidaatti (YAMK), tradenomi (YAMK) Anna Major Lakerné.

Tavoiteaikataulu viran hoitamisen aloittamisessa on 1.3. Virkaa ei ole toistaiseksi vielä vastaanotettu.

Janne Airaksinen

Tagged with →