Nyt kysytään päätöksentekijöiltä niin perusturvalautakunnalta, kunnanhallitukselta kuin valtuustolta tahdon lujuutta pysyä valtuuston 26.3.2018 mukaisessa päätöksessä, jossa linjattiin ne palvelut, jotka halutaan säilyttää Joutsassa ja sijoittaa uuteen sote- keskukseen. Uuteen sote-keskukseen päätettiin sijoittaa vastaanotto-, röntgen-, laboratorio-, fysioterapia- ja sairaanhoidollista kuntoutusta tuottava osasto (sakuko) eli entiseltä nimeltään vuodeosasto. Perhekeskus päätettiin sijoittaa erillisenä hankkeena kunnan palvelukeskus Jousen Koivula-siipeen.

Nykyisessä terveyskeskuksessa toimivan seututerveyskeskuksen johto on uuden sote-keskuksen suunnittelun ajan pyrkinyt kaikin tavoin osoittamaan, että Joutsan seudulla ei tarvita suunniteltua sakuko-osastoa. Kaikki vallitsevat seikat, joita voimme ympärillämme havaita, osoittavat aivan muuta.

Seututerveyskeskuksen johto yhdessä kunnan perusturvan johdon kanssa haluavat sijoittaa perhekeskuksen uuteen suunnitteilla olevaan sotekeskukseen ja että sakuko-osasto rakennettaisiin Jousen Koivula-siipeen, joka on 15 hoitohuoneella Jousen suurin osasto. Nyt suunnitteilla oleva 18-asiakaspaikkainen sakuko-osasto oheistiloineen ei, ilman valtaviksi paisuvaa remonttia ja kustannuksia, mitenkään mahdu nykyiseen Koivulaan. Rakennusalan ammattilaiset varmasti ymmärtävät, että vanhan purku ja saneeraus sekä uudelleen rakentaminen, nykyiset vaatimukset vaativaksi sakuko-osastoksi, tulisi erittäin kalliiksi, eikä erillisenä hankkeena olisi näiden kahden hankkeen kokonaiskustannuksia ajatellen mitenkään perusteltua.

Uuden sote-keskuksen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja samalla rakennuskustannusten nousun myötä kohonneet 5,4 miljoonaan, vaikka kustannuskarsintaa on suoritettu. Tämän vuoksi on pistetty käyntiin ministeriökierros ylitysluvan saamiseksi. Tämä käänne viivästyttää rakentamisaikataulua ja lisää pahimmassa tapauksessa osaltaan suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia. Tästä lähtökohdasta päättäjien pitää tehdä ratkaisut, miten tässä muuttuneessa tilassa edetään.

Erilaisia vaihtoehtoja on esitetty:

Jatketaan ylitysluvan hakemista, jolloin sote-keskus maksaisi sen 5,4 miljoonaa. Tässä vaihtoehdossa erillisenä hankkeena toteutettava perhekeskus sijoitettaisiin pienin kustannuksin Jouseen.

Käännetään ja muokataan sakuko-osastoa niin, että se voidaan liittää osaksi Jousen Mäntylä-osastoa, jolloin Jousessa jo olevia tiloja ja toimintoja voidaan paremmin hyödyntää ja saadaan uuden sote-keskuksen kustannuksia alenemaan. Samalla voidaan, niin halutessa, saada säästöä myös Jousen ja sakuko-osaston henkilöstön yhteiskäytöllä ainakin yöpäivystyksen osalta. Myös tässä vaihtoehdossa erillisenä hankkeena toteutettava perhekeskus sijoitettaisiin pienin kustannuksin Jouseen.

Perhekeskus sijoitettaisiin uuteen rakennettavaan sote-keskukseen sakuko-osaston tilalle ja sakuko-osasto Jousen Koivula-siipeen. Kustannukset uuden sotekeskuksen osalta saataisiin kyllä alle viiden miljoonan, mutta yhteiskustannukset uuden sote-keskuksen ja vajavaisenkin sakuko-osaston rakentaminen Jousen Koivulaan nostaisivat kokonaiskustannukset pilviin. Tämä on kokonaisuuden kannalta toimimattomin ja ehdottomasti kallein vaihtoehto.

Viimeisimpänä vaihtoehtona olisi kaikkien sote-kiinteistöjen myynti ja toimintojen yksityistäminen, joka suunnittelun tässä vaiheessa ei enää tule kysymykseen.

Meidän on päätöksenteossa myös huomioitava, että keskussairaalan uudessa Nova-sairaalassa vuodeosastopaikat vähenevät 450 vuodepaikasta 268 vuodepaikkaan ja samalla esimerkiksi erilaisten leikkausten jälkeinen toipuminen Nova-sairaalan vuodeosastolla lyhenee minimiin ja potilaat on tarkoitus siirtää jo jopa samana päivänä. Muun muassa tämän vuoksi me tarvitsemme toimivan ja riittävän suuren sairaanhoidollista ja kuntoutuspalveluja tuottavan yksikön, sakukon Joutsalaisille, Luhankalaisille ja myös Toivakkalaisille leikkauksesta toipuville, kuntoutusta vaativille potilaille.

Ilman sairaanhoidollista ja kuntoutuspalveluja tuottavaa asianmukaisin varustein varustettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa, emme tästä tulevaisuuden haasteesta tule selviämään. Joutsassa toimiva kotipalvelu (kukoistava kotihoito) kärsii kroonista hoitajapulaa ja heille on haasteellista selvitä nykyisestäkin toiminnasta. Sama vakituisten ammattitaitoisten hoitajien puute koskee myös Palvelukeskus Jousea ja yksityisiä hoivapalveluiden tuottajia.

Tällä hetkellä Joutsan kunnan asukasmäärä vähenee vuosittain, sen me tiedämme ja tiedämme myös sen, että ikääntyvien ja sairaanhoidollista ja kuntoutuspalveluja tarvitsevien kuntalaisten määrä lisääntyy myös vuosittain. Tämän kehityksen olemme kunnanvaltuuston päätöksellä huomioineet nostamalla sakuko-osaston tuottamat palvelut yhdeksi tärkeimmistä lähipalveluistamme.

Kuten huomataan, kaikki ei käy aivan suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen aikaiselle rakennuskustannusten nousulle me emme mahda mitään, mutta kaikki muu on kiinni päätöksenteostamme. Toivon, että kaikki kuntalaiset osoittaisivat kiinnostusta tuleviin sote-ratkaisuihin ja ilmaisisivat omat kantansa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston edustajille tai puolueryhmälle.

Jarmo Liukkonen
Kirjoittaja on kunnanhallituksen ja valtuuston jäsen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja sotekeskuksen rakentamistoimikunnan jäsen.

Tagged with →