Kunnan talousarvio seuraavalle vuodelle on aina arvio, siksihän sitä arvioksi kutsutaankin, vaikka rinnalla käytetty termi budjetti sen arvioluonteisuutta hämärtääkin.

Äskettäin esille tuli hyväksyttyyn talousarvioon liittyen Joutsan teknisen osaston vyörytyslista, nimeltään Huoltopalvelut TA 2019. Kuntataloudessa vyöryttäminen on talous- ja henkilöhallinnon kustannusten siirtämisestä eri sektoreille niiden todellisen osuuden mukaan.

Tätä vyörytyslistaa ei ole tiettävästi koskaan julkisuudessa käsitelty, vaikka se tehdään joka vuosi ja on oleellinen työkalu teknisen osaston talousarvioiden laatimisessa. Kyse on luonnollisesti täysin julkisesta asiakirjasta, ja koska kunnallishallinnon avoimuus palvelee kuntalaista, Joutsan Seutu tuo tämän vyörytyslistan julkiseen keskusteluun.

Asiakirjasta ilmenee, että huoltotyön tuntihinta on 27 euroa, traktorityön 57 euroa ja kuorma-autotyön 70 euroa. Tekninen osasto on arvioinut, että sillä menee kaikkien kunnassa vastuullaan olevien kohteiden huoltoihin yhteensä 20.400 tuntia tänä vuonna. Vuoden 2017 toteuma oli 17.566 tuntia ja vuoden 2016 18.366 tuntia. Tämän vuoden arvio jakautuu siten, että huoltotyön määrä olisi 18.520, traktorin 950 ja kuorma-auton 930 tuntia. Tämä kaikki maksaa noin 619.000 euroa.

Miksi nämä on tärkeää ymmärtää juuria myöten? Siksi, että hallintokunnilla on tietty summa määrärahaa sisäisiin ostoihinsa. Peliteorian termein kyse on eräänlaisesta nollasummapelistä, jossa yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta. Tässä tapauksessa ei ole kyse voitoista, vaan siitä, että teknisen osaston miehitys tekee laskennallisesti tietyn määrän työtunteja, ja ne nyt vain pitää jyvittää tasapuolisesti kaikille kunnan sektoreille.

Näihin tuntimäärien jyvityksiin eivät hallintokunnat voi käytännössä itse vaikuttaa. Otetaan konkreettinen esimerkki Koulumäeltä. Esiopetukseen, yhtenäiskoulun kaikille luokille ja lukiolle on jyvitetty kaikkiaan huoltotyö-, traktori- ja kuorma-autotyöpanosta 3.060 tuntia. Mitä jos opettajat haluaisivat panostaa mieluummin koulukuraattorin, koulupsykologin tai kouluavustajan palkkaamiseen, ja olisivat itse sitä mieltä, että vähemmälläkin huoltotyöllä selvittäisiin? Koska koulun näkökulmasta osa oppilaista voi niin huonosti, että oppimisvaikeuksien selättämiseen tarvittaisiin lisäresursseja?

Käytännössä se on aina poliittinen valintakysymys, palkataanko lisää kirvesmiehiä vai koulukuraattoreita, koska kumpaankin ei näytä löytyvän halua panostaa. Ja kyllä, kyse on kärjistyksestä. Mutta sosiaalipuolen palvelut tuntuvat aina jäävän mopen osille, kun määrärahoja jaetaan.

Vyörytyslistan olemassaolo tuli esille joulukuun valtuustossa talousarvion hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. Sen käsittelyn aikana useamman valtuutetun puheenvuoroissa toistui sama teema. Vähän puhujasta riippuen, talousarvion laadinnan perusteita pidettiin vaikeasti hahmotettavina, eteen oli tullut lukuja, joille ei oltu saatu järkeenkäypää selitystä ja sitten puhuttiin teknisen toimen vyörytyksistä.

Sivulehterillä ollut toimittaja luonnollisesti kiinnittää moiseen heti huomiota. Heti valtuuston päättymisen jälkeen esitetyt kysymykset tuottivat kuitenkin vain kehotuksen kääntyä talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen puoleen. Häneltä kuulemma löytyisi vyörytyslista, ja niin löytyi.

Janne Airaksinen

Ota kantaa, lähetä kysymyksiä ja kommentteja, lähetämme ne eteenpäin

Paikallislehti lisää mielellään julkista keskustelua. Ja koska vyörytyslista on sen verran vaikeatulkintainen, Joutsan Seutu päätti, että kysytään myös kansalta. On nimittäin täysin mahdollista, että yksittäinen toimittaja ei osaa kiinnittää oikeisiin kohtiin huomiota, eikä näe onko tuntien määrä mahdollisesti liian pieni tai liian korkea. Koska lukijoiden joukkoon sisältyy valtava määrä potentiaalia ja eri alojen asiantuntemusta, niin pyydämme teitä lähettämään toimitukseen kysymyksiä.

Jos jokin kohta askarruttaa, lähetä kysymys tai kommentti sähköpostilla: janne.airaksinen@joutsanseutu.fi tai soita numeroon 0201 876 103. Kunnanjohtaja, vs. tekninen johtaja, Harri Nissinen on lupautunut vastaamaan niihin. Myös poliitikoille tarjotaan samaa mahdollisuutta.

Kysymykset lähetetään eteenpäin nimettöminä ja anonyymeina, ja kysyjien henkilöllisyydelle taataan toimituksessa normaalin kaavan mukainen täysi lähdesuoja.

Vyörytyslista löytyy Joutsan Seudun nettisivuilta yläosan valikosta: JS Extra, sekä tästä linkistä. Sitä saa myös toimituksesta paperiversiona, ja aikomuksena on toimittaa se myös muutamiin suosittuihin kokoontumispaikkoihin vihkomuodossa. Kysymyksistä ja vastauksista koostettu juttu julkaistaan tulevissa numeroissa.

– Vastaan mielelläni kysymyksiin. Sinänsä tekniset palvelut ovat pääosin tukipalveluja, joten kulut on kohdistettava niille, jotka palveluja käyttävät. Monikaan toiminto ei pärjää ilman tukipalveluita, jos niitä ei olisi saatavissa, toteaa Nissinen.

Tässä muutamia kohtia keskustelun herättämiseksi taulukosta: Maa- ja metsätiloihin on budjetoitu 500 tuntia, Joutorantaan 130, liikuntahallille 918, Mieskonmäen koululle 127, Koulumäelle 3.060, Huuponhoviin 758, Keltasirkun ryhmikseen 124, kirjastoon/Koy Talouskeskukseen 50, liikunta-alueiden kunnossapitoon 2.630, katujen kunnossapitoon 2.138, puistoihin ja yleisalueisiin 1.275 ja Leivonmäen palo-asemarivitaloon 320 tuntia.

Onko katujen kunnossapitoon laskettu mukaan kiinteistöjen parkkipaikkojen auraukset vai menevätkö ne hallintokunnille? Entä mitä sisältää liikunta-alueiden kunnossapito? Tai puistojen ja yleisalueiden?

Tällaisia lukemia siis talousarvio tälle vuodelle sisältää. Tarkastelua helpottaa, kun tietää, että vuodessa on noin 251 työpäivää. Esimerkiksi näin laskettuna kuorma-auto on ajossa 3,7 tuntia joka päivä, kun tietää, että sille on laskettu 930 käyttötuntia.

Liikenneväylien kohdalla talousarvio toteaa, että kunnan hoidettavia katuja, teitä ja kevyen liikenteen väyliä on yhteensä noin 47,8 kilometriä. Joutsan alueella on maaliikenneväyliä noin 40,7 km ja Leivonmäen alueella noin 7,1 km. Maaliikenneväylien talvikunnossapidosta hoidetaan noin 62 prosenttia kunnan omalla kalustolla. Loput 38 prosenttia hoidetaan yrittäjien toimesta kokonaisurakalla sekä lähes kaikki piha-alueet että pienet kohteet ostopalveluna.

Janne Airaksinen